DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - maj 2019
     2019.06.27

     Wykaz nabytków - maj 2019

     1    The historic environment : policy & practice. - London : Maney Publishing, 2010-.
     2    Journal of cultural heritage. - Paris : Elsevier, 1999-.
     3    Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania / Agnieszka Wilkaniec. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018.
     4    Wiatraki na Ziemi Puławskiej / Aleksander Lewtak. - Końskowola : Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne, 2017.
     5    Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen : ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 1, Text / Ulrich Schaaf. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
     6    Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen : ein beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten. Bd. 2, Abbildungen / Ulrich Schaaf. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
     7    Zapomniane miejsca Dolnego Śląska. [Cz. 1], Sudety Zachodnie / [red. Jakub Jagiełło]. - Wyd. 2, zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
     8    Barbakany w Polsce / Bartłomiej Grzegorz Sala. - Warszawa : Wydawnictwo CM, 2019.
     9    Kościół w Mariańskim Porzeczu : iluzjonistyczne malarstwo baroku : drewniany skarb Mazowsza / [Jan Krajewski]. - Mariańskie Porzecze : Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej, 2017.
     10    Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach : między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej / Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha. - Kielce : Muzeum Narodowe : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 2018.
     11    Sztuka i Kultura / [red. nacz. Ryszard Mączyński]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013-.
     12    Katalog tradycyjnego budownictwa w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach / Tadeusz Sadkowski. - Wdzydze Kiszewskie : Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, 2018.
     13    Twórcy i dzieła warszawskiej szkoły architektury 1915-2015 / Konrad Kucza-Kuczyński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017.
     14    Instrumentarium tradycyjne : wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu / [wprowadzenie Hanna Golla]. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
     15    Tadeusz Kościuszko w falerystce / Krzysztof Lachowicz. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
     16    Warszawa Gutta / Błażej Pindor ; teksty Anna Dybczyńska-Bułyszko, Łukasz Gorczyca, Bolesław Stelmach. - Warszawa : Fundacja Raster : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2018.
     17    Dwa ołtarze : srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry / Jacek Witecki. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
     18    Etnograficzne didaskalia : Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska / [wprowadzenie Elżbieta Berendt]. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2019.
     19    Atanazy Raczyński (1788-1874) : biografia / Michał Mencfel. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
     20    Obrazy mocne - obrazy słabe : studia z teorii i historii badań nad sztuką / red. nauk. Łukasz Kiepuszewski, Stanisław Czekalski, Mariusz Bryl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
     21    Architektura XX wieku, jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie / [red. Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch]. - Gdynia : Urząd Miasta, 2018.
     22    Folwarki Lubelszczyzny : historia rozwoju i zabudowy / Bartłomiej Kwiatkowski. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
     23    Journal of cultural heritage management and sustainable development. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
     24    Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939 / Natalia Przesmycka. - Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
     25    Vernacular architecture. - York : Vernacular Architecture Group,.
     26    Warsztat sztukatorski Giovanniego Battisty Falconiego / Beata Klimek. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.
     27    Król jedzie! : wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 1, Eseje / pod red. Edmunda Kizika. - Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
     28    Król jedzie! : wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII w. T. 2, Katalog / pod red. Jacka Kriegseisena. - Gdańsk : Muzeum Gdańska, 2018.
     29    Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2018 / oprac. Wioletta Łabuda-Iwaniak. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019.
     30    Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ; [Agnieszka Kowalewska red.]. - Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1988-.
     31    Architektura a sztuka / Tomasz Kozłowski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
     32    Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / heritage, culture & the present / Międzynarodowe Centrum Kultury ; red. nacz. Jacek Purchla. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010-.
     33    Jakość środowiska mieszkalnego a dziedzictwo kulturowe : na przykładzie wybranych miast województwa podkarpackiego / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2018.
     34    Miasto i wojna : wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną wybranych miast europejskich / Kinga Racoń-Leja. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
     35    Polskie przestrzenie kultury : wybrane zagadnienia / Mateusz Gyurkovich. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
     36    Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977-.
     37    Studia Lednickie / Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ; [Zofia Kurnatowska red. nacz.]. - Lednica ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1989-.
     38    Orońsko - miejsce i ludzie / Tomasz Palacz. - Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 1997.
     39    Konwergencja zasobów architektury lokalnej dla współczesnych potrzeb na terenie Małopolski / Wojciech Jan Chmielewski, Tomasz Kapecki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.
     40    Piece i latryny : z badań nad urządzeniami ogniowymi i sanitarnymi w klasztorach Małopolski / Anna Bojęś-Białasik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska, 2018.
     41    Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. - Chełm : Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].