DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - kwiecień 2019
     2019.05.07

     Wykaz nabytków - kwiecień 2019

     1    Journal of cultural heritage management and sustainable development. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.
     2    Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego / [teksty Zbigniew Lubaszewski]. - Chełm : Wydawnictwo Tawa Taurogiński Waldemar, [2018].
     3    Atrakcyjna narracja jako siła przyciągająca ruch turystyczny do dziedzictwa przemysłowego. - Zabrze : Urząd Miejski, 2018.
     4    Dary Ziemi w tworzeniu i promocji terytorialnych marek turystycznych. - Zabrze : Urząd Miejski, 2018.
     5    Galeria Malarstwa i Rzeźby Polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu : katalog / Anna Kroplewska-Gajewska. - Toruń : Muzeum Okręgowe, 2018.
     6    Nowe otwarcie dla turystyki : niematerialne dziedzictwo przemysłowe. - Zabrze : Urząd Miejski, 2016.
     7    Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. - Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 1998.
     8    Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. - Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
     9    Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. - Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2000.
     10    Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku / [red. t. Eugeniusz Tomczak] ; Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. - Katowice : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 2001.
     11    Informator archeologiczny : badania 1967 r. / [red. Ewa Eberle, Marek Konopka, Halina Mackiewicz, Maria Marczak] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne. - Warszawa : "Tekst", 1968.
     12    Informator archeologiczny : badania rok 1981 / [red. Lidia Eberle, Marek Konopka, Zofia Sulgostowska, Dorota Szlifirska-Woyda] ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków ; Generalny Konserwator Zabytków ; P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1982.
     13    Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym / przez Juljana Bartoszewicza ; wizerunki kościołów i celniejsze z nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkman. - Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015.
     14    Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu : dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury / Piotr Oszczanowski, Arkadiusz Dobrzyniecki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.
     15    Artifex : pismo Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego / [red. Bartłomiej Gutowski, Piotr Janowczyk]. - [Warszawa : Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego], 2000-.
     16    Journal of cultural heritage. - Paris : Elsevier, 1999-.
     17    Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych. Cz. 1 / Łukasz Drobiec. - [Warszawa] : Archmedia Grażyna Gałka, 2018.
     18    Teodor Marian Talowski / Tadeusz Bystrzak. - Kraków : [ Wydawnictwo Attyka], 2017.
     19    Modernizm na Śląsku 1900-1939 : architektura i polityka / Beate Störtkuhl. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
     20    Adolf Rading : nieznane oblicze wrocławskiej awangardy / pod red. Jerzego Ilkosza i Beate Störtkuhl. - Wrocław : Muzeum Architektury : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019.
     21    Z przeszłości opactwa łysogórskiego / red. Krzysztof Bracha, Jarosław Różański, Marzena Marczewska. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2018.
     22    Osiedle Montwiłła-Mireckiego : opowieść mieszkańców : przed wojną, wysiedlenia, powroty / Dorota Fornalska. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
     23    Kolejowe budownictwo mieszkaniowe na Śląsku i w Wielkopolsce / Dorota Balińska-Ciężki. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2018.
     24    Max Fleischer i jego dzieło : historia żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebowego w Gliwicach / [Bożena Kubit]. - Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2018.
     25    Folia Historiae Artium. Seria Nowa / Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki. - Kraków ; Antykwa, 1995-.
     26    Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 7, Dziedzictwo techniki / pod red. Katarzyny Zdeb i Kamila Rabiegi. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018.
     27    Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych / Agata Dworzak. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2018.
     28    Modus : prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Universitas, 2000-.
     29    Hodegetrie Krakowskie. [3], 1490-1550 / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2018.
     30    Muzeum OdNowa : modernizacja kamienic Muzeum Warszawy 2015-2018 / zdjęcia Marcin Czechowicz ; wybór zdjęć i tekst Joanna Dudelewicz. - Warszawa : Muzeum Warszawy, 2018.
     31    Sokolnie galicyjskie : historia i stan obecny / Marzanna Raińska. - Nowy Sącz : Małopolskie Centrum Kultury "Sokół", 2018.
     32    Rocznik Toruński / Towarzystwo Miłośników Torunia. - Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 1966-.
     33    Ogrody w twórczości Edwarda Bartmana : wydanie specjalne z okazji 80. urodzin profesora / [red. zeszytu Marek Szumański] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. - Warszawa : SGGW, 2009.
     34    Polscy architekci krajobrazu : Jan Dominik Smogorzewski / Marek Szumański ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Katedra Architektury Krajobrazu. - Warszawa : SGGW, 2018.
     35    Dziedzictwo kulturowe częstochowskiego : wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Barbara Pabian. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2005.
     36    Dziedzictwo kulturowe wałbrzyskiego : wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne / Monika Bisek-Grąz. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011.
     37    Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. - Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.
     38    Ludowe tradycje : dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego / praca zbiorowa pod red. Barbary Bazielich. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Katowice : Muzeum Śląskie, 2009.
     39    Mądrość ludowa : dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego / Dorota Simonides. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007.
     40    Pamięć pokoleń : tradycja kulturowa kresowian subregionu głubczyckiego / Barbara Górnicka-Naszkiewicz. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2018.
     41    Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
     42    Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. - Poznań : Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.
     43    Sztuka śląska XV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu : przewodnik po wystawie w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Bożena Guldan-Klamecka, Romuald Nowak, Marek Pierzchała. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.