DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - marzec 2019
     2019.04.01

     Wykaz nabytków - marzec 2019

     1    Grupa Krakowska 1932-1937 / pod red. Barbary Ilkosz. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2018.
     2    Artistic translations between fourteenth and sixteenth centuries : international seminar for young researchers : proceedings / [ed. by Zuzanna Sarnecka, Aleksandra Fedorowicz-Jackowska]. - Warsaw : Institute of Art History University of Warsaw ; 2013.
     3    Polski biedermeier - romantyzm "udomowiony" / pod red. Agnieszki Rosales Rodriguez. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2019.
     4    Rocznik Krakowski / Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa ; [red. Stanisław Krzyżanowski]. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1898-.
     5    Kolegiata kórnicka : od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej : monografia artystyczna / Jacek Kowalski ; z fot. Mikołaja Potockiego. - Kórnik : Fundacja Zakłady Kórnickie, 2007.
     6    Kultur- und Baugeschichte der sächsischen Vieh- und Schlachthöfe / Ulrich Hübner. - Dresden : Sandstein Verlag, 2017.
     7    Rolka sztokholmska : skarb Zamku Królewskiego w Warszawie / Marta Zdańkowska. - Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, 2019.
     8    Słownik gwary i kultury Kujaw. T. 1, A-H / oprac. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Włodzimierz Moch. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2917.
     9    Technische Denkmale in Sachsen / Hrsg. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen. - Dresden : Sandstein Verlag, 2017.
     10    Artium Quaestiones / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; red. Konstanty Kalinowski. - Poznań : [s. n.], 1979-.
     11    Roczniki Humanistyczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949-.
     12    Denkmalpflege in Sachsen : Mitteilungen des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen. - Drezno : Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 1992-.
     13    Jan Bułhak : Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka / [aut. Mariola Balińska, Maciej Szymanowicz]. - Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2018.
     14    Krzycząc: Polska! : niepodległa 1918 / [red. nauk. Piotr Rypson]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2018.
     15    Polska polityka architektoniczna : polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury / aut. Piotr Andrzejewski, Andrzej Baranowski, Grzegorz Buczek, Andrzej Chwalibóg, Krzysztof Chwalibóg, Dariusz Śmiechowski, Stefan Wojciechowski, Przemysław Wolski ; Polska Rada Architektury, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Krajowa Rada Izby Architektów RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów. - Wyd. 3, rozwinięcie tematów. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich, 2018.
     16    Awers / rewers : architekt Bohdan Lachert / Katarzyna Uchowicz. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
     17    Konteksty i modernizacje : studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL / Piotr Marciniak. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
     18    Sacrum i postindustrializm : wschodnie wyspy odrzańskie we Wrocławiu : historia zabudowy / Maria Zwierz. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2018.
     19    Toruńskie wyroby konwisarskie od XVI do XIX wieku ze znakami miasta, mistrza i jakości cyny / Michał Kurkowski. - Toruń : Muzeum Okręgowe, 2018.
     20    Przegląd dokumentacji zabytków : Warszawa - Mazowsze. Z. 2 / Eleonora Bergman, Jarosława Szczepańska ; Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury. - Warszawa : Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr Kultury, 1990.
     21    Wyspiański nieznany / pod red. Łukasza Gawła, Magdaleny Laskowskiej. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2019.
     22    Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec : dialog konserwatorski Warszawa - Berlin / [red. nauk. Karol Guttmejer]. - Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2018.
     23    Arensdorf - Jarnatów / [Błażej Skaziński]. - Berlin : Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
     24    De re nummaria : starodruki numizmatyczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2018.
     25    Driesen - Drezdenko / [Błażej Skaziński, Zbigniew Kubasik]. - Berlin : Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e.V., 2017.
     26    Żegluga i kanały żeglugowe dawnej Rzeczypospolitej / Cezary Wawrzyński. - Olsztyn : Edytor "Wers", 2019.
     27    Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. T. 1, Chełmno / Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Piotr Oliński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019.
     28    Kurier Konserwatorski / [Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ; red. nacz. Marcin Gawlicki]. - Warszawa : KOBIDZ, 2008-.
     29    Od wzlotów ducha po światła rozumu : grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Ewa Gwiazdowska. - Szczecin : Muzeum Narodowe, 2017.
     30    Tendit in ardua virtus : studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin / red. Joanna Ziętkiewicz-Kotz. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2017.
     31    Zamek króla Zygmunta I na Wawelu : architektura, dekoracja architektoniczna, funkcje / Marcin Fabiański. - Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2017.
     32    Dziedzictwo franciszkanów konwentualnych w Zamościu : architektura, sztuka, historia / Ewa Lorentz. - Zamość : Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów Konwentualnych, 2016.
     33    Ikonosfera : zeszyty muzealne / Muzeum Ikon w Supraślu. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2012-.
     34    International conference of Mining and Underground Museums : let's meet and share our experiences! / [scientific ed. Jan Godłowski] ; Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. - Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2018.
     35    Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2005-.
     36    100 Monuments of History : historic sites of particular importance in Poland / zespół red. Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
     37    Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / heritage, culture & the present / Międzynarodowe Centrum Kultury ; red. nacz. Jacek Purchla. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010-.
     38    Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. T. 4, Kościoły i klasztory Grodna (4) / oprac. Maria Kałamajska-Saed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018.
     39    Ogrody Larassów : założenia projektów dworsko-pałacowych na Warmii i Mazurach. - Dywity : Fundacja Moda na Warmię i Mazury, 2017.
     40    Pomniki Historii : prezentacja wstępna / red. Marek Konopka ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. - Warszawa : [Ośrodek Dokumentacji Zabytków], 1994.
     41    Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung : [neue Folge der Zeitschrift für Ostforschung / Herder-Institut ; Hrsg. Stefan Hartmann et al.]. - Marburg : Herder-Institut, 1995-.
     42    Dwór rodziny Lutostańskich w Nieborzynie : symbol stulecia niepodległości małej ojczyzny / Ryszard Głoszkowski. - Kleczew : [Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna], 2018.
     43    Warszawskie osiedle ZOR / [oprac. Barbara Oflańska, Andrzej Dobrucki, Wacław Orzeszkowski, Jan Kazimierz Zieliński]. - Warszawa : Arkady, 1968.
     44    Dziedzictwo archeologiczne w Polsce : formy edukacji i popularyzacji / Roksana Chowaniec. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, 2010.
     45    Studia Wilanowskie / Muzeum Pałac w Wilanowie ; [red. Ewa Birkenmajer]. - Warszawa : Muzeum w Wilanowie, 1977-.
     46    Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych ; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998-.
     47    Rocznik Lwowski / Instytut Lwowski. - Warszawa : Instytut Lwowski, 1991-.