DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - lipiec 2017
     2017.08.01

     Wykaz nabytków - lipiec 2017


     1. Ocalić od zardzewienia : ochrona dziedzictwa technicznego : tradycja i nowoczesność / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Warszawa : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków : Muzeum Kolejnictwa, 2015.

     2. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. - Lublin : [s.n.], 1959-.

     3. The historic environment : policy & practice. - London : Maney Publishing, 2010-.

     4. Krzemionki : pradziejowe kopalnie krzemienia / [tekst Artur Jedynak, Kamil Kaptur]. - Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Historyczno-Archeologiczne ; Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.

     5. Krzemionki : prehistoric flint mines / [tekst Artur Jedynak, Kamil Kaptur]. - Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Historyczno-Archeologiczne ; Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.

     6. Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce = Notre Passé : études sur l'histoire de l'Église et de la culture catholique en Pologne / [red. Jan Dukała]. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-.

     7. Złotnictwo lubelskie ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych : katalog wystawy / red. Barbara Czajkowska. - Lublin : Muzeum Lubelskie, 2017.

     8. Magiczna przestrzeń Złotej Bramy w Malborku : progres badawczy czy regres? / Bogna Jakubowska ; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016.

     9. Rozwój po śląsku : procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej / Marta Klekotko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

     10. Świątynie powiatu wejherowskiego / koncepcja, tekst i wybór zdjęć Piotr Kalka, Piotr Syrocki. - Wejherowo : Starostwo Powiatowe ; Gdynia : Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2017.

     11. Ani centrum, ani peryferie : architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740-1815 / Jerzy Krzysztof Kos. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.

     12. Bloki w słońcu : mała historia Ursynowa Północnego / Lidia Pańków. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.

     13. Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich / Magdalena Osip-Pokrywka, Mirek Osip-Pokrywka. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2017.

     14. POW : ilustrowany atlas architektury Powiśla / koncepcja i projekt Magdalena Piwowar ; tekst Małgorzata Omilanowska, Katarzyna Uchowicz ; il. Maciej Drążkiewicz, Łukasz Gadomski, Mateusz Gryzło. - Warszawa : Fundacja Centrum Architektury, 2017.

     15. Rewitalizacja miast : aspekt społeczny / Justyna Przywojska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

     16. Polski Słownik Biograficzny. T. 51/3, z. 210, Świerczewski Eugeniusz - Święcki Wojciech / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN ; Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016.

     17. Architektura sakralna XIX i pierwszej połowy XX wieku / [red. Agnieszka Wysocka, Bogna Derkowska-Kostkowska, Lech Łbik] ; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta\ Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 2017.

     18. I Kongres Muzealników Polskich / [red. prowadzący Michał Wysocki]. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2015.

     19. Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z Obniżenia Dubienki / pod red. Jerzego Libery ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

     20. Przestrzeń i czas : malarstwo Alfreda, Czesława i Joanny Wierusz-Kowalskich / [red. Eliza Ptaszyńska]. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, [2016].

     21. The turbulent epoch : new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. [1] / ed. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Marcin Juściński, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

     22. The turbulent epoch : new materials from the Late Roman Period and the Migration Period. [2] / ed. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Marcin Juściński, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

     23. Biały Potok : materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu / pod red. Marzeny Szmyt ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. - Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2016.

     24. Bodzia : elitarny cmentarz z początków państwa polskiego / pod red. Andrzeja Buko. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.

     25. Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Gostkowie / Artur Kurpiewski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

     26. Metalurdzy znad Kaczawy : cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod red. Kamila Nowaka i Tomasza Stolarczyka ; Muzeum Miedzi w Legnicy. - Legnica : Muzeum Miedzi, 2016.

     27. Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie / red. nauk. Marzena Szmyt ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

     28. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach : nummus bonum fragile est. T. 1 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2016.

     29. Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11/20, gm. Brudzew : strefy A1 i A2 / pod red. Seweryna Rzepeckiego ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych. - Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

     30. Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań : podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu / red. Przemysław Nocuń ; Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Siedlęcin [etc.] : Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” [etc.], 2016.

     31. Gdańskie Studia Archeologiczne / Uniwersytet Gdański. Instytut Archeologii. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007-.

     32. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. - Kraków : MN, 1999-.

     33. Architektura Parku kulturowego w Zabrzu / [tł. Elżbieta Gałązka]. - Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu "Pro Futuro" : Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido", 2012.

     34. Dla prestiżu i potomnych : śląskie skrzynki cechowe / Małgorzata Korżel-Kraśna. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2017.

     35. Od ziarna do chleba : dawne narzędzia kultury agrarnej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / Iwona Karwowska. - Szczecin : Muzeum Narodowe, 2013.

     36. Polityczne konteksty sztuki / pod red. nauk. Małgorzaty Stępnik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

     37. Zbawca Europy : o graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego / Magdalena Górska ; przekład i konsultacja inskrypcji łacińskich Bartosz Radomski. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017.

     38. Czas debat : antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954. T. 1, Upowszechnianie kultury i mecenat państwowy / wybór i oprac. Agata Pietrasik i Piotr Słodkowski. - Warszawa : Fundacja Kultura Miejsca : Akademia Sztuk Pięknych, 2016.

     39. Czas debat : antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954. T. 2, Realizm i formalizm / wybór i oprac. Agata Pietrasik i Piotr Słodkowski. - Warszawa : Fundacja Kultura Miejsca : Akademia Sztuk Pięknych, 2016.

     40. Czas debat : antologia krytyki artystycznej z lat 1945-1954. T. 3, Wektory geografii artystycznej, reinterpretacje tradycji, sylwetki / wybór i oprac. Agata Pietrasik i Piotr Słodkowski. - Warszawa : Fundacja Kultura Miejsca : Akademia Sztuk Pięknych, 2016.

     41. Oduczyć sztuki : metoda pedagogiczna Leona Tarasewicza na tle tradycji dydaktycznej Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / Jakub Banasiak. - Warszawa : Fundacja Kultura Miejsca : Akademia Sztuk Pięknych, 2016.

     42. Przedwojenna Saska Kępa / Adam Rozmysłowicz. - Warszawa : EKBIN Studio PR, Ewa Kielak-Ciemniewska, 2016.

     43. Spektakl i modernizacja : miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922-1945 / Filip Burno. - Warszawa : Fundacja Kultura Miejsca : Akademia Sztuk Pięknych, 2016.

     44. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku : zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości / Tomasz Krzemiński. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017.

     45. Czy przybył już poseł z Lechistanu? : turcica w zbiorze starodruków Muzeum Narodowego w Krakowie / Iwona Długopolska. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2014.

     46. Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia / pod red. Elżbiety Przesmyckiej, Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.
     47. Kościół Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu / Bolesława Krzyślak. - Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2017.

     48. Legiony Polskie 1914-1918 : wystawa w stulecie wybuchu Wielkiej Wojny i Czynu Legionowego / [aut. przewodnika Piotr Wilkosz]. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2014.

     49. Mars krwawy : starodruki militarne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Agnieszka Perzanowska. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2014.

     50. Toruńskie Studia o Sztuce Orientu = Torun Studies on Oriental Art / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Sztuk Pięknych. Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Pracownia Sztuki Orientu]. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004-.

     51. Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / red. nauk. Rafał Zapłata. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.

     52. Dzieje opactwa supraskiego / red. Radosław Dobrowolski, Mariusz Zemło. - Rzym ; Lublin ; Mińsk : Wydawnictwo KUL, 2015.

     53. Historia sztuki : między teorią a praktyką / pod red. Beaty Skrzydlewskiej i Andrzeja Frejlicha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.