DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - czerwiec 2017
     2017.06.24

     Wykaz nabytków - czerwiec 2017

     1. Piękni XX-wieczni : polscy projektanci graficy / pod red. Jacka Mrowczyka. - Kraków : 2+3D, 2017.

     2. Fryderyk Tadanier / Kamila Twardowska. - Kraków : Instytut Architektury, 2016.

     3. Zarządzanie dziedzictwem : problemy, obszary, definicje / [red. nauk. tomu Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko]. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016.

     4. Anna i Jerzy Tarnawscy / Joanna Majczyk, Agnieszka Tomaszewicz. - Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.

     5. Bolesław Kardaszewski : architektura i polityka / Błażej Ciarkowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

     6. Konserwacja okazów etnograficznych / Tadeusz Seweryn. - Kraków : Związek Muzeów w Polsce, 1948.

     7. Krótki opis technik artystycznych. - Warszawa : Wydawnictwo Ruchomej Wystawy Sztuki, 1933.

     8. Krystyna Postawka-Barska i Marian Barski / Krzysztof Ziental. - Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.

     9. Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym / [red. Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko]. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016.

     10. Odcienie szarości : architekci i polityka w PRL-u / Błażej Ciarkowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

     11. Stefan Müller / Aleksander Czupkiewicz, Łukasz Wojciechowski. - Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.

     12. Wojciech Jarząbek / Maciej Hawrylak. - Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.

     13. Zapomniane miejsca Małopolskie. [Cz. 1], Kraków i okolice / [red. Mateusz Porębski]. - Warszawa : Wydawnictwo CM, 2017.

     14. Areszt sołecki ze Skrzyszowa / Tomasz Osiński. - Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny", 2016.

     15. Chałupa z Bykowiny / Maciej Droń. - Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny", 2016.

     16. Chałupa z Goleszowa / Dawid Gmitruk. - Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny", 2016.

     17. Denkmalpflege Informationen. - München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.

     18. Dorota Szlachcic i Mariusz Szlachcic / Maciej Hawrylak. - Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.

     19. Edukacja muzealna : konteksty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska ; Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2013.

     20. Etnografia : praktyki, teorie, doświadczenia / [red. nacz. Tarzycjusz Buliński]. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015-.

     21. Folusz z Brennej / Barbara Klajmon. - Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny", 2016.

     22. Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla : złożenie darów - przejęcie terenu czy integracja kulturowa? / Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2015.

     23. Skarbniczka : czasopismo o ochronie dziedzictwa kulturowego / [red. nacz. Helena Haracz ; Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego]. - Kraków : [Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego], 2016-.

     24. Varstvo Spomenikov. - Ljubljana : Ministrstvo za Kulturo : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1948-.

     25. Zbigniew Maćków / Daria Kieżun, Maciej Hawrylak. - Wrocław : Stowarzyszenie Architektów Polskich. Oddział, 2016.

     26. Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu : dzieje, ludzie i sztuka / red. Marek Miławicki, Rafał Nestorow. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2016.

     27. Bieszczad : sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. - Michniowiec : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.

     28. Czasopismo Techniczne. A, Architektura. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007-.

     29. Informatica museologica / Muzejski dokumentacioni centar. - Zagreb : Muzejski dokumentacioni centar, 1973-.

     30. Průzkumy památek = Denkmalforschung = Historical Monumets'. - Praha : Památkový ústav středních Čech, 1994-.

     31. Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 1947-.

     32. Das neue München : Vorschläge zum Wiederaufbau / [Karl Meitinger] ; hrsg. Mathias Pfeil, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. - München : Volk Verlag, 2014.

     33. Historia Parku Miejskiego w Toruniu (1817/1818-1939) / Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska. - Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2012.

     34. Krzyż i sól : dziedzictwo wiary wielickich górników / Agnieszka Wolańska, Marek Skubisz ; Kopalnia Soli "Wieliczka", Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. - Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2016.

     35. Zespoły zabudowy i układ przestrzenny dawnych majątków ziemskich na ziemi chełmińskiej i ich wpływ na sieć osadniczą na przykładzie gminy Papowo Biskupie / Paulina Sikorska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

     36. Die Chaussee Altona - Kiel : die erste Kunststraße in Schleswig-Holstein / Burkhard von Hennigs und Heinrich Kautzky. - Kiel : Verlag Ludwig, 2015.

     37. Denkmalpflege braucht Substanz : Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland und 83. Tag für Denkmalpflege 7.-10. Juni 2015 in Flensburg / hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. - Kiel : Verlag Ludwig, 2017.

     38. Die Wind- und Wassermühlen in Schleswig-Holstein und Hamburg / Uwe Karstens und Wolfgang Kuhlmann. - Kiel : Verlag Ludwig, 2017.

     39. Metoda i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych : VII Forum Konserwatorów Konserwacja architektury ceglanej i kamiennego detalu architektonicznego / Jadwiga W. Łukasiewicz. - [Toruń : s. n., 2004].

     40. Modernistyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni : pomnik historii : informator / [red. Robert Hirsch]. - Gdynia : Urząd Miasta, 2015.

     41. Pĕcĕ o střechy historických budov / Vojtĕch Láska, Alfréd Schubert, Milos Solař, Josef Štulc. - wyd. 2, uzup. - Praha : Národní památkový ústav - ústředni pracoviště, 2003.

     42. Předprojektová příprava a projektová documentace v procesu péče o stavebnÍ památky / Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová. - Praha : Národní památkový ústav - ústředni pracoviště, 2004.

     43. Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości : dziedzictwo XX i XXI wieku / [redakcja: Julia Kolano, Jadwiga Kolasińska, Wiktoria Rak ; Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego]. - Kraków : [Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego], 2016.

     44. Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach / [red. Jan Gancarski] ; Muzeum Podkarpackie w Krośnie. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2016.

     45. The church of St James in Ljubljana / Blaž Resman. - Ljubljana : Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2014.

     46. The church of St John the Baptist in Bohinj / Ksenija Rozman. - Ljubljana : Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2012.

     47. Gliwice znane i nieznane V : zabytki Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego / Muzeum w Gliwicach. - Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2015.

     48. Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie : malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte / Andrzej Kozieł. - Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2017.

     49. Strmol Castle in Gorenjska / Nika Leben. - Ljubljana : Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2013.

     50. Franciszek Kwiatkowski : 1912-1985 : poeta koloru / [tekst inform. Krystyna Kotuła, Adam Zapora]. - Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, [2015].

     51. Kłóbka - dzieje dóbr ziemskich : (od XIII wieku do czasów współczesnych) / Tomasz Dziki, Piotr Bokota ; pod. red. Tomasza Dzikiego. - Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2015.

     52. Nie tylko chusty : tradycje ludowych okryć kobiecych / [oprac. informatora - Dorota Kalinowska] ; Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. - Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, [2015].

     53. Battles lost and won / Roland Silva. - Colombo : ICOMOS Sri Lanka, 2015.

     54. Brusno (nie)istnienie w kamieniu / pod red. Olgi Solarz. - Nowica : Stowarzyszenie Magurycz, 2013.

     55. International legal standards for heritage protection in a period of economic recession and tools for safeguarding protection standards / ed. by Marko Stokin and Sonja Ifko. - Ljubljana : ICOMOS Slovenia, 2014.

     56. Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu / tekst Marek Mikos ; zdjęcia Krzysztof Pęczalski. - Święty Krzyż : Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, 2014.

     57. Święta Góra, drzewem Krzyża naznaczona / Krzysztof Marchel. - Kielce : Krzysztof Marchel, 2010.

     58. Bazylika Katedralna w Łowiczu : (dawniej Kolegiata Prymasowska) : MC-MM / Stanisław Majkut. - Łowicz : Poligrafia, 2009.

     59. Dokument fundacyjny Zbyluta dla klasztoru cysterskiego w Łeknie z 1153 / wstęp, omówienie i komentarz Andrzej M. Wyrwa, tł. Anna Strzelecka. - Dziekanowice [etc.] : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2016.

     60. ICOMOS : Tangible risks, intangible opportunities : long-term risk preparedness and responses for threats to cultural heritage. - Charenton-le-Pont : ICOMOS, 2014.

     61. Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym / Beata Raszka, Eliza Kalbarczyk, Krzysztof Kasprzak, Robert Kalbarczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016.

     62. Ogrody odchodzące...? : z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945 / Katarzyna Rozmarynowska. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2017.

     63. The space of creation in art and art history / ed. by Agnieszka Bagińska. - Warsaw : Institute of Art History, University of Warsaw, 2015.

     64. Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim : pomoc dydaktyczna / Małgorzata Drożdż-Szczybura ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska, 2000.

     65. Cmentarz żydowski w Łodzi / [red. naczelny Leszek Hońdo ; autorzy Irmina Gadowska et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, 2016.

     66. Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich : 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie / Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura, Antoni Tajduś. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013.

     67. Górniczo-Geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi : 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziale ratowania najcenniejszych wyrobisk / Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura, Antoni Tajduś. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.

     68. Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej / [red. nauk. Irmina Gadomska]. - Łódź : Wydawnictwo Hamal Andrzej Machejek, [2016].

     69. Tajemnice Klasztoru Benedyktynek w Grudziądzu / [red. Anna Wajler] ; Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. - Grudziądz : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2014.

     70. Twierdza Grudziądz : ochrona, zarządzanie, zagospodarowanie : materiały pokonferencyjne / [red. Anna Wajler]. - Grudziądz : Wydawnictwo Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2012.

     71. Ulice i zaułki Grudziądza : Wybickiego - Legionów / [autorzy Dawid Schoenwald, Mariusz Żebrowski]. - Grudziądz : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, 2015.

     72. Zamki krzyżackie powiatu grudziądzkiego / Ryszard Boguwolski, Lothar Hyss. - Grudziądz : Muzeum, 2004.

     73. Galeria Sztuki Dawnej : europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne, malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku / [teksty Grażyna Bastek et al.]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2016.

     74. Oświeceniowa republika władców. T. 1, Rezydencje, kolekcje, mecenat / pod red. Andrzeja Pieńkosa. - Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie. Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską, 2016.

     75. Podróż do Edo : japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza / [red. nauk. Anna Katarzyna Maleszko]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2017.

     76. Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania / Cezary Wodziński ; wydanie ilustrowane akwarelami Zygmunta Vogla ze zbiorów Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu. - Warszawa : Łazienki Królewskie, 2016.

     77. Rocznik Grudziądzki / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu, Muzeum w Grudziądzu ; [red. Jan Pakulski]. - Grudziądz : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1960-.

     78. W warsztacie niderlandzkiego mistrza : holenderskie i flamandzkie rysunki z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie / [autorzy tekstów Piotr Borusowski, Aleksandra Janiszewska ; red. nauk. Antoni Ziemba]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2017.

     79. Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego / Ryszard Bobrow. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2017.