DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - kwiecień 2017
     2017.05.08

     Wykaz nabytków - kwiecień 2017

     1. Roczniki Sztuki Śląskiej / Muzeum Śląskie we Wrocławiu. - Wrocław : [s.n.], 1959-.

     2. Zamek Przemysława II w Rogoźnie : na tle umocnień obronnych miasta i jego zaplecza od IX do XVIII wieku / Mieczysław Brust. - Rogoźno : Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, 2016.

     3. Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w. / Peter J. Klassen. - Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2016.

     4. Najstarszy ikonostas cerkwi wołoskiej we Lwowie : dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej / Mieczysław Gębarowicz ; w oprac. Agnieszki Gronek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.

     5. Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu : dom mieszczan, rezydencja władców, arcydzieło architektury / Piotr Oszczanowski, Arkadiusz Dobrzyniecki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.

     6. Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, (Łańcut, czerwiec 1975) / [oprac. red. Teresa Hrankowska]. - Łańcut : Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 1982 .

     7. Między Łańcutem a Antoninami / [red. Aldona Cholewianka-Kruszyńska]. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 2016.

     8. De Nederlandse Tegel : Decors en benamingen 1570-1930 / Jan Pluis ; wspólpraca Daniël Hanekuijk, Piet Bolwerk, Jan van Loo. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Leiden : Primavera Pers, 2013.

     9. Rzeźba w Muzeum-Zamku w Łańcucie : dzieje kolekcji, ekspozycja, katalog / Barbara Trojnar. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 2006.

     10. Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza, Andrzej Stepan]. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999.

     11. Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Cz. 2, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Łańcut - Kotań, 17-18 kwietnia 2004 roku / [red. Jarosław Giemza] ; Muzeum-Zamek w Łańcucie, Narodowy Naukowo-Badawczy Ośrodek Konserwatorski Ukrainy. Oddział we Lwowie. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 2004.

     12. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 4/1 / [red. nauk. Grzegorz Rzepecki] ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016.

     13. Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 4/2 / [red. nauk. Radomir Nowakowski] ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016.

     14. Kościół świętego Jana Nepomucena w Zwierzyńcu / Halina Matławska. - Zwierzyniec : Halina Matławska, 2016.

     15. Nauki ścisłe i zabytki : materiały z konferencji Kraków, 25.09.2015 / pod red. Tomasza Łojewskiego i Barbary Krajewskiej ; Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016.

     16. Stanisław Chlebowski, "nadworny farbiarz Jego Sułtańskiej Mości" : życie i twórczość / Agata Wójcik. - Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2016.

     17. Adhibenda : rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza PDN, 2014-.

     18. Domy i gmachy Katowic. T. 1 / tekst Michał Bulsa, Grzegorz Grzegorek, Beata Witaszczyk. - Katowice : Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorz Grzegorek, 2015.

     19. Domy i gmachy Katowic. T. 2 / tekst Grzegorz Grzegorek, Michał Bulsa, Beata Witaszczyk. - Katowice : Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorz Grzegorek, 2016.

     20. Thorunensia i inne rysunki z XVIII-wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua / Teresa Tylicka, Jacek Tylicki. - Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2016.

     21. Willa pod Minerwą : historia domu rodziny Komornickich na Krakowskich Dębnikach / Łukasz Komornicki. - Kraków : Collegium Columbinum, 2015.

     22. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki / red. zespół Joanna Zajączkowska-Kłoda, Marcin Kozarzewski, Grażyna Szumska-Józefiak. - Łódź : [s.n.], 1990-.

     23. Die Gartenkunst. - Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.

     24. Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce / Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. - Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 1965-.

     25. Studia Waweliana / Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu ; [red. prow. Maria Podlodowska-Reklewska]. - Kraków : Państwowe Zbiory Sztuki, 1992-.

     26. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. - [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.

     27. Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa : ich pochodzenie na tle geologii miasta / Jan Bromowicz, Janusz Magiera. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.

     28. Sztuka kolonii genueńskich w basenie Morza Czarnego (1261-1475) : z badań nad wymianą międzykulturową w sztuce późnośredniowiecznej / Rafał Quirini-Popławski. - Kraków : Imedius Agencja Reklamowa, 2017.

     29. Z dziejów historii sztuki : Polska, Niemcy, Europa / Adam S. Labuda ; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016.

     30. Dawne siedziby ziemiańskie wobec współczesnych wyznań gospodarczych i szans turystycznych / [red., wybór i opis materiału il. Sławomir Kordaczuk]. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2016.

     31. Kaplica na Winnicy 1314-2014 / pod red. Jana Pawlaka. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2014.

     32. Lubuskie : mały album dawnej architektury. T. 1, Powiat zielonogórski / Krzysztof Garbacz. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2016.

     33. Tradycja i współczesność : sztuka witrażowa po 1945 roku / red. Beata Fekecz-Tomaszewska i Magda Ławicka. - Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona ; Legnica : Wydawnictwo EDYTOR, 2017.

     34. Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T. 1, Powiat zielonogórski, gminy Babimost i Bojadła / Robert Romuald Kufel. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2012.

     35. Dawny Rzeszów na kartach pocztowych / Jerzy Gacek, Rafał Kocoł, Marzena Lorens. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 2013.

     36. Koszalin : wczoraj i dziś / [teksty Jarosław Mroczek]. - Koszalin : "Permedia", 2009.

     37. Opowieści o archeologii / Krzysztof Garbacz. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2007.

     38. Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 5 / pod red. Iwony Błaszczyk, Henryka Kondzieli, Hanny Krzyżanowskiej, Małgorzaty Merkel-Massé ; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.

     39. Spór o odbudowę Warszawy : od gruzów do reprywatyzacji / pod red. Tomasza Fudali. - Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016.

     40. Wybór i konieczność : kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku / Kamila Kłudkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

     41. Zielona Góra i okolice w fotografii / Krzysztof Garbacz. - Zielona Góra : Agencja Wydawnicza "PDN", 2013.

     42. Ars cisterciensis : kościół cysterski w średniowieczu - wyposażenie i wystrój / Janusz Nowiński. - Warszawa : New Media Concept, 2016.

     43. Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy / red. Jerzy Strzelczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1992.

     44. Historic wooden architecture in Europe and Russia : evidence, study and restoration / ed. by Evgeny Khodakovsky and Siri Skjold Lexau. - Basel : Birkhäuser, 2016.

     45. Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego / [Zakład Historii Sztuki UG Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Miasta Gdańska ; red. nauk. Teresa Grzybkowska]. - Gdańsk : ZHS UG : MHMG, 1992-.

     46. Tadeusz Tołwiński 1887-1951 : architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki / Teresa Kotaszewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016.

     47. Artium Quaestiones / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; red. Konstanty Kalinowski. - Poznań : [s. n.], 1979-.

     48. Kirchen aus Gips - die Wiederentdeckung einer mittelalterlichen Bauweise in Holstein / Hrsg. Dirk Jonkanski, Holger Reimers, Heiko Seidel. - Kiel : Verlag Ludwig, 2017.

     49. W kręgu badań nad sztuką polską : studia z historii sztuki i kultury / pod red. Karola Majewskiego. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1983.

     50. Sztuka i edukacja w przestrzeni kulturowej regionu / red. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska. - Olsztyn : Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011.

     51. Sztuka i turystyka w przestrzeni kulturowej regionu / red. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska, Aneta Anna Omelan. - Olsztyn : Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016.

     52. Współczesna sztuka sakralna w przestrzeni kulturowej regionu / red. Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska. - Olsztyn : Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014.

     53. Dyplomacja i arrasy : wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961 / Bogdan Grzeloński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

     54. Teatr Polski w Poznaniu / Bolesława Krzyślak. - Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2017.