DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - marzec 2017
     2017.04.03

     Wykaz nabytków - marzec 2017

     1. Dyplomacja i arrasy : wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961 / Bogdan Grzeloński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

     2. Teatr Polski w Poznaniu / Bolesława Krzyślak. - Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2017.

     3. Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek) / red. Tomasz Janiak, Dariusz Stryniak. - Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2016.

     4. Drewniany skarb - chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość : podsumowanie projektu / [red. prowadzący Paulina Kowalczyk]. - Lublin : Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", [2015].

     5. Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Chorzowie / Ewa Pilarska-Świerszcz, Ryszard Szopa. - Chorzów : Muzeum, [1996].

     6. Metoda rewitalizacji osiedli socjalnych Gdańska okresu dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wybranych osiedli / Romana Cielątkowska. - Gdańsk : [Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej], 2002.

     7. Nekropolie Warmii i Mazur / pod red. Wiktora Knercera i Beaty Wacławik. - Olsztyn : [Archiwum Państwowe], 2016.

     8. Perełki Białołęki : rzecz o krzyżach, kapliczkach i figurach przydrożnych / Bartłomiej Włodkowski, fot. Dariusz Mysłowski. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Fundacja AVE : Urząd Dzielnicy Białołęka, 2016.

     9. Tarnowo Pałuckie : kościół p.w. św. Mikołaja / Andrzej M. Wyrwa. - Poznań : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "M-Druk", Janusz Muszyński, 1995.

     10. Wybrane zagadnienia ochrony konserwatorskiej historycznych struktur regionalnych oraz współczesne architektoniczno-urbanistyczne kształtowanie : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Architektury Regionalnej, Kraków-Zakopane, 4-6 listopada 1981 r. / Politechnika Krakowska. Wydział Architektury, Polska Akademia Nauk O/Kraków. Komisja Urbanistyki i Architektury. - Kraków : [Politechnika Krakowska, 1982].

     11. Barok : historia, literatura, sztuka / [Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. nacz. Janusz Pelc]. - Warszawa : "Semper", 1994-.

     12. Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku : w 500 lat od zakończenia budowy / Tomasz Jank. - Gdańsk : Klasztor OO. Franciszkanów, 2014.

     13. Idea miasta : antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym / Joseph Rykwert. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016.

     14. Journal of cultural heritage. - Paris : Elsevier, 1999-.

     15. Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy / [aut. tekstów Paweł Baranowski, Żanna Komar, Jacek Purchla, Michał Wiśniewski, Joanna Wolańska]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.

     16. Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. - Poznań : Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.

     17. O wiatrakach Warmii i Mazur i młynarzu z daleka... / Wiesława Chodkowska i Monika Sabljak-Olędzka. - Olsztynek : Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny, 2016.

     18. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art / Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej ; [red. nacz. Grażyna Ryba]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-.

     19. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967-.

     20. Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku = Science Journals Folk Architecture Museum and Ethnographic Park in Olsztynek. - Olsztynek : Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny, 2010-.

     21. Centrum staromiejskie we Wrocławiu / [red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska]. - Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia : Wydawnictwo GAJT 1991, 2016.

     22. Intangible cultural heritage in international law / Lucas Lixinski. - Oxford : Oxford University Press, 2013.

     23. Przedmieście Piaskowe we Wrocławiu / [red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska]. - Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia : Wydawnictwo GAJT 1991, 2015.

     24. Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Grażyna Ryba. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

     25. Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności : stolarka, oszklenie, okucia / Katarzyna Darecka. - Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2016.

     26. Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie / Wawrzyniec Ficoń. - Cięcina ; Węgierska Górka : Ośrodek Promocyjny Gminy Węgierska Górka, 2015.

     27. Narracja, obyczaj, wiedza... : o zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego / pod. red. Agnieszki Przybyły-Dumin. - Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.

     28. Powiat Sulęciński : (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Marceli Tureczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

     29. Metody i techniki stosowane w norweskiej ochronie zabytków / Jørn Berget. - Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, 2016.

     30. Stan zachowania świeckiego budownictwa drewnianego w województwie podkarpackim / Agata Gajdek, Piotr Patoczka, Agnieszka Wójcik. - Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia, 2016.

     31. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; [red. nacz. Wiesław Śladkowski ; red. sekcji L Maria Przychodzińska]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003-.

     32. Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury / Monika Murzyn-Kupisz ; współpr. Jarosław Działek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

     33. Niematerialne dziedzictwo miast : muzealizacja, ochrona, edukacja / red. nauk. Magdalena Kwiecińska. - Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2016.

     34. Rocznik Muzeum Papiernictwa / [Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ; Maciej Szymczyk red. nacz.]. - Duszniki Zdrój : Muzeum Papiernictwa, 2007-.

     35. Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska / [red. merytoryczna Sławomir Brzezicki, Joanna Wolańska ; opieka nauk. Wojciech Bałus, Dietmar Popp]. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.

     36. Mittelalterliche Architektur in Polen : romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel. Bd. 1 / Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld ; mit Beitr. von Udo Arnold, Jarosław Jarzewicz, Alexander Konieczny, Jacek Kowalski, Marek Ober, Andrzej Tomaszewski. - Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2015.

     37. Mittelalterliche Architektur in Polen : romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel. Bd. 2 / Christofer Herrmann, Dethard von Winterfeld ; mit Beitr. von Udo Arnold, Jarosław Jarzewicz, Alexander Konieczny, Jacek Kowalski, Marek Ober, Andrzej Tomaszewski. - Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2015.

     38. Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych ; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998-.

     39. Obraz i słowo : łacińskie inskrypcje w pocysterskiej bazylice w Koronowie i kościele w Byszewie / Artur Pułkownik. - Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2016.

     40. Architektura Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu / Dariusz Błaszczyk. - Kalisz : Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, 2016.

     41. Bauordnungen und Baupolizei : zur Entwicklungsgeschichte zwischen 1850 und 1950 / Ekke Feldmann. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011.

     42. Historic mines : art nature, work of people / red. Barbara Furmanik, Anna Warzyńczuk, Katarzyna Piotrowska, Barry Gamble. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.

     43. Historyczne kopalnie : dzieło przyrody, sztuka człowieka / red. Barbara Furmanik, Anna Warzyńczuk, Katarzyna Piotrowska. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.

     44. Obrazy Michaela Willmanna pod lupą / Marcin Ciba, Andrzej Kozieł, Barbara Łydżba-Kopczyńska. - Jawor : Muzeum Regionalne, 2010.

     45. Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur / [aut. oprac. Jacek Wysocki]. - Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2010.

     46. Dzieje Karczówki w Kielcach 1624-2024. T. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator / pod red. naukową Jerzego Michty. - Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2016.

     47. Raport. 11 / red. Sławomir Kadrow. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.

     48. Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970 : artyści, dzieła, krytycy / Sylwia Świsłocka-Karwot. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2016.

     49. Dworek i browar na Krakowskiej Rogatce zwany dworkiem Karscha / [red. Krzysztof Myśliński]. - Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2013.

     50. Kaplica Ogrójcowa w Kielcach / Piotr J. Starzyk - Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2014.

     51. Kieleckie resursy (1867-1914) / Marta Pawlina-Meducka. - Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2015.

     52. Zatorze : magiczna dzielnica Olsztyna / [red. Joanna Piotrowska]. - Olsztyn : Stowarzyszenie Nasze Jakubowo, 2016.

     53. Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego / Krzysztof Myśliński. - Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2014.