DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - luty 2017
     2017.03.02

     Wykaz nabytków - luty 2017

     1. Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych / praca zbiorowa pod red. Piotra Łopatkiewicza. - Rzeszów ; Łańcut : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Rzeszów, 2016.

     2. Brązy warszawskie : dzieła, twórcy, kolekcjonerzy i badacze / red. Monika Bryl i Artur Badach. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2016.

     3. Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna. Cz. 1 / red. Anna Bitner-Wróblewska, Rasa Banytė-Rowell. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych ; Państwowe Muzeum Archeologiczne ; [Wilno : Lietuvos istorijos institutas], 2016.

     4. Inwentarz archeologiczny guberni kowieńskiej Michała Eustachego Brensztejna. Cz. 2 / red. Anna Bitner-Wróblewska, Rasa Banytė-Rowell. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych ; Państwowe Muzeum Archeologiczne ; [Wilno : Lietuvos istorijos institutas], 2016.

     5. Katedra Grodzieńska / wstęp Maria Kałamajska-Saeed, zdjęcia Krzysztof Hejke. - [Warszawa] : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, 2016.

     6. Współczesne księgozbiory polskie za granicą : informator. 2, Polonika w bibliotekach obcych / oprac. Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2016.

     7. The heritage game : economics, policy and practice / Alan Peacock and Ilde Rizzo. - Oxford : Oxford University Press, 2008.

     8. Szklarska Poręba : studium przestrzeni / [red. Dorota Łuczewska, Barbara Siomkajło]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016.

     9. Dwór w Pysznicy / Teresa Mierzwa, Ludwika Błażejowicz. - Pysznica : Urząd Gminy ; Stalowa Wola : Agencja Reklamy NADO, 2016.

     10. Szlakiem krzyży i kapliczek przydrożnych w gminie Pysznica / [red. Beata Biały, Lidia Prawica]. - Pysznica ; Stalowa Wola : Agencja Reklamy NADO, 2013.

     11. Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno : od Kolei Górnośląskiej do programu "Otto" / Miron Urbaniak. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2010.

     12. Architectus : pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej / [red. nauk. Ewa Łużyniecka]. - [Wrocław] : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1997-.

     13. Fundacje sakralne Czettritzów w Wałbrzychu i okolicach / Bogna Ludwig. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.

     14. Girlandy : studia nad wybranymi siedzibami ziemiańskimi i ich dawnymi właścicielami w północno-wschodniej Wielkopolsce / Jacek Wojciech Wojciechowski. - Konin : Jacek Wojciechowski BPB Arkada, 2015.

     15. Łazienki Królewskie na starej fotografii / [wstęp Tadeusz Zielniewicz, teksty i wybór fotografii Piotr Jamski]. - Olszanica : Bosz, 2014.

     16. Muskauer Bibliographie. T. 1, Hanspeter Smers. - Bad Muskau : Rat der Stadt Bad Muskau, 1987.

     17. Piękne, użyteczne, zbędne... : obiekty kolejowe w Polsce / pod red. Michała Kapiasa i Dawida Kellera. - Rybnik : Muzeum, 2016.

     18. Problemy rewitalizacji Żyrardowa : prawne unormowanie rewitalizacji : seminarium w Żyrardowie i w Radziejowicach 12 i 13 czerwca 2000 roku : referaty z konferencji / [red. nauk. Andrzej Grudziński, Jerzy Naziębło] ; Zarząd Miasta Żyrardowa, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. - Żyrardów : Urząd Miasta, 2001.

     19. Rewitalizacja : podejście partycypacyjne / red. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2017.

     20. Ryngraf : pamięć i tradycja / Lech Bujanowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

     21. The historic environment : policy & practice. - London : Maney Publishing, 2010-.

     22. Wiadomości Konserwatorskie : biuletyn Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / [Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny ; zespół pod kier. J. Frycza i M. Konopki]. - [Warszawa] : SKZ ZG, 1985-.

     23. Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung : mit den Mitteilungen des deutschen Restauratorenverbandes. - Worms : Wernersche, 1987-.

     24. Atlas historyczny miast polskich. T. 3, Mazury. Z. 2, Ostróda / opracowanie historyczne: Wiesław Sieradzan ; opracowanie kartograficzne: Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

     25. Atlas historyczny miast polskich. T. 3, Mazury. Z. 3, Mrągowo / opracowanie historyczne: Jan Gancewski, Roman Czaja ; opracowanie kartograficzne: Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba, Zenon Kozieł, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

     26. Atlas historyczny miast polskich. T. 5, Małopolska. Z. 4, Bochnia / Zbigniew Beiersdorf, Jan Flasza, Bogusław Krasnowolski, Marek Materna, Zdzisław Noga ; red. Roman Czaja. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

     27. Pałac Potockich w Krakowie (róg Rynku i Brackiej) : zarys dziejów / Maria Hennel-Bernasikowa. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2016.

     28. Powiat Krosno Odrzańskie : (do 1815 roku) / zebr. i oprac. Joachim Zdrenka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

     29. Warszawska Wola : co było, co jest, co pozostanie... / Janusz Dziano, Wojciech Kępka-Mariański, Ireneusz Wywiał. - Warszawa : PHU Magia Słowa Danuta Koper, 2015.

     30. Osadnictwo wielokulturowe w Napachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznański, woj. wielkopolskie : wyniki badań archeologicznych / pod red. Andrzeja Krzyszowskiego i Piotra Pawlaka ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. - Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2016.

     31. Rogowo gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie, stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej : pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. T. 1, Katalog: odcinki A, B, E / Ewa Bokiniec. - Toruń : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Muzeum Okręgowe, 2016.

     32. Rogowo gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie, stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej : pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. T. 2, Katalog: odcinki C, D / Ewa Bokiniec. - Toruń : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : Muzeum Okręgowe, 2016.

     33. Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku : studium archeologiczne / pod red. Aleksandry Pudło. - Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2016.

     34. Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17 : materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego / Marcin Glinianowicz, Sławomir Kadrow, Piotr N. Kotowicz, Adam Nowak, Wojciech Poradyła ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2016.

     35. Cmentarzysko tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. przeworski / Sylwester Czopek, Joanna Ligoda, Joanna Podgórska-Czopek, Joanna Rogóż ; z aneksami Andrzeja Dziedzica i Andrzeja Wala ; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 2016.

     36. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach : nummus bonum fragile est. T. 2 / red. Jacek Wrzesiński ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2016.

     37. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie : wyniki badań archeologicznych / pod red. Michała Brzostowicza ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. - Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2016.

     38. Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie : wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013-2014 / [red. nauk. Andrzej Buko, Stanisław Gołub]. - Chełm : Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, 2016.

     39. Podwodne dziedzictwo archeologiczne Polski : katalog stanowisk (badania 2011-2015) / Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici, 2016.

     40. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 10 w Kruszynie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1) / Wojciech Siciński, Dominik K. Płaza, Piotr Papiernik. - Łódź : Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, 2016.

     41. Robert Liebig : archeolog amator z Wielkopolski / Andrzej Kokowski. - Lublin : Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

     42. Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk. Cz. 1, Osadnictwo późnopolgarskie i kultury pucharów lejkowatych / pod red. M. Mazurka i A. Sznajdrowskiej ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. - Rzeszów : "Zimowit", 2016.

     43. Starożytne miejsce ofiarne w dawnym jeziorze Nidajno na Mazurach : wyniki badań laboratoryjnych / pod red. Tomasza Nowakiewicza. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

     44. Starożytne miejsce ofiarne w jeziorze w Lubanowie (d. Herrn-See) na Pomorzu Zachodnim / pod red. Tomasza Nowakiewicza. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

     45. Szczepidło : osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą / Przemysław Makarowicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny, Instytut Archeologii. Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016.

     46. Wielokulturowe stanowisko 1 w miejscowości Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki : źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A2, odcinek mazowiecki / pod red. Sylwii Domaradzkiej, Bartosza Józwiaka, Henryka Machajewskiego, Adama Walusia. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

     47. Odbudowy i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie : naród, polityka, społeczeństwo / pod red. Iwony Barańskiej i Makarego Górzyńskiego. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016.

     48. Polesie, Łurzyce i Okolice : rocznik krajoznawczy / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. Michała Elwiro Andriollego. - Otwock : PTTK Oddział im. Michała Elwiro Andriollego, 2013-.

     49. Powiat białobrzeski : przewodnik subiektywny / [Remigiusz Matyjas]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2015.

     50. Powiat ciechanowski : przewodnik subiektywny / [Irena Kotowicz-Borowy]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2016.

     51. Powiat garwoliński : przewodnik subiektywny / [Sławomir Kordaczuk]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2016.

     52. Powiat lipski : przewodnik subiektywny / [Czesław Barański, Krzysztof Furmanek, Marek Łata]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2016.

     53. Powiat mławski : przewodnik subiektywny / [Leszek Zygner]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2016.

     54. Powiat przysuski : przewodnik subiektywny / [Justyna Górska-Streicher]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2016.

     55. Powiat radomski : przewodnik subiektywny / [Justyna Górska-Streicher]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2015.

     56. Powiat szydłowiecki : przewodnik subiektywny / [Justyna Górska-Streicher]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2016.

     57. Powiat wołomiński : przewodnik subiektywny / [Piotr Robert Marczak, Daniel Sukniewicz]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2015.

     58. Powiat zwoleński : przewodnik subiektywny / [Piotr Robert Marczak, Daniel Sukniewicz]. - Warszawa : Mazowiecki Instytut Kultury, 2016.

     59. Vernacular architecture. - York : Vernacular Architecture Group,.

     60. Warszawskie Materiały Archeologiczne / Urząd m. st. Warszawy. Wydział Kultury i Sztuki, Urząd Konserwatorski ; Muzeum Historyczne m. st. Warszawy ; [zespół red. Jerzy Gąssowski i in.]. - Warszawa : UMSW, 1967-.

     61. Wiadomości Archeologiczne : [organ muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; Wojciech Brzeziński red. nacz.]. - Warszawa : PMA.

     62. Dolice : cmentarzyska kurhanowe z późnej epoki brązu na Pomorzu Zachodnim / Maciej Kaczmarek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Prahistorii, 2015.

     63. Dubielewo, gm. Brześć Kujawski, stanowisko 8 : archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1 w woj. kujawsko-pomorskim / pod red. Wojciecha Kaczora, Marka Żółkiewskiego. - Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015.

     64. Szadek : cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza w południowo-wschodniej Wielkopolsce / Grzegorz Szczurek, Edward Pudełko ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Prahistorii, 2015.

     65. Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2 : nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych / pod red. Bartłomieja Gruszki. - Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2016.

     66. Coin finds from Giecz, site 4 : catalogue / red. Teresa Krysztofiak, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2015.

     67. Gdańsk, Twierdza Wisłoujście : badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014 / [Anna Arutunow et. al.]. - Gdańsk : Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015.

     68. Horodysko : od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza : badania 2004-2005 / pod red. Tomasza Dzieńkowskiego ; Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. - Lublin : Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

     69. Karczyn / Witowy, stan. 21/22 : birytualne cmentarzysko kultury przeworskiej z Kujaw / Józef Bednarczyk, Adriana Romańska ; Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw "Cuiavia". - Poznań : Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw "Cuiavia", 2015.

     70. Klementowice : a Magdalenian site in eastern Poland / ed. by Tadeusz Wiśniewski. - Lublin : Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

     71    Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu : katalog / red. Teresa Krysztofiak, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2015.
     72. Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu / red. Teresa Krysztofiak, Andrzej M. Wyrwa ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. - Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2015.

     73. Nieszawa Kolonia, stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie : interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego / pod red. Marty Stasiak-Cyran. - Lublin : Muzeum Lubelskie, 2016.

     74. Porcelana dalekowschodnia : z badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu / Mirosław Marcinkowski, Barbara Pospieszna ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. - Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2016.

     75. Viator per devia scientiae itinera : studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza / red. nauk. Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

     76. XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studialna Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo : kolonizacja fryderycjańska : materiały konferencyjne, Słubice 22-24 września 2014 r. - Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2015.