DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - listopad 2016
     2016.12.01

     Wykaz nabytków - listopad 2016

     1. W kręgu światła lampy naftowej / [red. Jan Gancarski]. - Rzeszów : MITEL, 2005.

     2. WuWA - Mieszkanie i miejsce pracy / [tekst o osiedlu WuWA: Jadwiga Urbanik ; wywiady: Grażyna Hryncewicz-Lamber]. - Wrocław : Wrocławska Rewitalizacja, 2014.

     3. Ikonosfera : zeszyty muzealne / Muzeum Ikon w Supraślu. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2012-.

     4. Kościółek pw. Nawiedzenia Najświętszej Panny Maryi w Tłuczani : (z dziejów zapomnianego kościółka wotywnego na tłuczańskim nawsiu) / Jan Rodak. - Kraków : Wydawnictwo scriptum, 2016.

     5. Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego : ewolucja idei w szczecińskiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej od połowy XIX w. do II wojny światowej / Krzysztof Bizio ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. - Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016.

     6. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne / Muzeum Podlaskie w Białymstoku. - Białystok : Muzeum Podlaskie, 2005-.

     7. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006-.

     8. Sztuka w czasach PRL / Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska. - Olszanica : Bosz, 2016.

     9. Wielki słownik angielsko-polski / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] : Oxford University Press, 2014.

     10. Wielki słownik polsko-angielski / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] : Oxford University Press, 2014.

     11. Czasopismo Techniczne. A, Architektura. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007-.

     12. Monografia. Seria Architektura / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

     13. The idea of the cottage in English architecture, 1760-1860 / Daniel Maudlin. - London : Routledge Taylor & Francis Group, 2015.

     14. Inwentarze i lustracje klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku / do druku przygotowali i wstępem opatrzyli Sławomir Witkowski i Jarosław Krajniewski. - Dąbrowa Górnicza : Muzeum Miejskie "Sztygarka", 2013.

     15. Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia : studia z historii architektury i sztuki / red. nauk. Romuald Kaczmarek, Dariusz Galewski. - Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Wrocławski, 2016.

     16. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. T. 3, Kościoły i klasztory Grodna (3) / oprac. Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2016.

     17. Ochrona Zabytków : kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie. - Warszawa ; Kraków : "Czytelnik", 1948-.

     18. Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. nacz. Waldemar Okoń]. - Wrocław : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006-.

     19. Renowacje i Zabytki : kwartalnik ogólnopolski : konserwacja, renowacja, adaptacja / [red. nacz. Edward Hardt]. - Kraków : AiP "raport", 2002-.

     20. Zobaczyć niewidzialne : zabytki sztuki sakralnej w powiecie tarnogórskim / Zofia Krzykowska. - Tarnowskie Góry : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej ; Muzeum w Tarnowskich Górach, 2014.

     21. Biuletyn Historii Sztuki : [kwartalnik wydawany przez Instytut Sztuki PAN oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki = Bulletin of Art History : a quarterly published by the Institute of Art History of the Polish Academy of Sciences (IS-PAN) in conjunction with the Art Historians' Society / Piotr Paszkiewicz red. nacz.]. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1954-.

     22. Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność / heritage, culture & the present / Międzynarodowe Centrum Kultury ; red. nacz. Jacek Purchla. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010-.

     23. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica / red. Stanisław Librowski. - Lublin : [s.n.], 1959-.

     24. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni : kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2002-.

     25. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego / Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku ; [Janina Hościłowicz, Lucyna Stalończyk red. zeszytu]. - Białystok : Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 1999-.

     26. DenkMal : Zeitschrift für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein. - Kiel : Landesamt für Denkmalpflege, Schleswig-Holstein, 1994-.

     27. Studia Lednickie / Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ; [Zofia Kurnatowska red. nacz.]. - Lednica ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1989-.

     28. Fabrica ecclesiae sandomiriensis : dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych / Agata Dworzak. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016.

     29. Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 рoкiв / Ольга Михайлишин. - Рівне : Дятлик М., 2013.

     30. Georges Louis le Rouge - plan Warszawy 1768 dedykowany Stanisławowi Augustowi, Królowi Polskiemu Wielkiemu Księciu Litewskiemu, przez jego pokornego i uniżonego sługę Le Rouge'a : ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy / Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński. - Warszawa : Muzeum Warszawy, 2014.

     31. Jerzy Nowosielski w Lublinie / Krystyna Czerni. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski ; Lublin : Collegium Artium ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015.

     32. Journal of cultural heritage. - Paris : Elsevier, 1999-.

     33. Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim / Marian Arszyński. - Malbork : Muzeum Zamkowe, 2016.

     34. Budowanie na obcej ziemi / Małgorzata Omilanowska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

     35. Ukrzyżowany na palmowym drzewie : konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Chrystus Ukrzyżowany na drzewie palmowym z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie na tle ikonografii przedstawienia / Natalia Kucia-Szymor. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016.

     36. Architektura drewniana : tradycja, dziedzictwo, współczesność, przyszłość / red. Romana Cielątkowska, Dorota Jankowska-Wojtowicz. - Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2014.

     37. Droga do nowoczesności : osiedla Werkbundu 1927-1932 / pod red. Jadwigi Urbanik ; autorzy tekstów Grażyna Adamczyk-Arns et al. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2016.

     38. Lwów : miasto architektura modernizm / pod red. Bohdana Cherkesa i Andrzeja Szczerskiego. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2016.

     39. Patchwork : architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak / Michał Duda. - Wrocław : Muzeum Architektury, 2016.

     40. Prudnik w średniowieczu : studia nad początkami miasta / pod red. Wojciecha Dominiaka. - Prudnik : Muzeum Ziemi Prudnickiej, 2016.

     41. Śladami dzieł Josepha Fahnrotha : przewodnik / oprac. Aleksandra Ziółkowska. - Opole : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2016].

     42. Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian paintings 1494-1983 in the Collections of the National Museum in Warsaw and the Palace at Nieborów : complete illustrated summary catalogue. Vol. 1, Signed and attributed paintings / by Hanna Benesz, Maria Kluk ; ed. by Hanna Benesz and Piotr Borusowski. - Warsaw : The National Museum, 2016.

     43. Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian paintings 1494-1983 in the Collections of the National Museum in Warsaw and the Palace at Nieborów : complete illustrated summary catalogue. Vol. 2, Anonymous artists : bibliography, appenices, index of names / by Hanna Benesz, Maria Kluk ; ed. by Hanna Benesz and Piotr Borusowski. - Warsaw : The National Museum, 2016.

     44. Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana : "Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum" / Anna Sylwia Czyż. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.

     45. Ignacy Karol hrabia Korwin-Milewski postać niezwykła : w 170 rocznicę urodzin i 90 rocznicę śmierci Ignacego Korwin-Milewskiego - święta Katarzyna 2016 / [Maciej Szymański et al.]. - Warszawa : Ambasada RP w Zagrzebiu i MKiDN, 2016.

     46. Initium sapientiae humilitas : studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin / [red. nauk. Magdalena M. Olszewska, Agnieszka Skrodzka ; współpr. Anna Sylwia Czyż]. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki, 2015.

     47. Marzenie i rzeczywistość : gmach Muzeum Narodowego w Warszawie : [teka z projektami gmachu MNW z l. 1919-1927]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2016.

     48. Życie wśród piękna : świat chińskiego uczonego : sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego / [red. nauk. Joanna Popkowska]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2016.

     49. Dyjecezyja Poznańska / Wawrzyniec Walkiewicz. - Cieszyn : Druk. Karol Prochaska, 1860.

     50. Kameduli w Warszawie : 1641-2016 : 375 lat fundacji eremu na Bielanach / [red. nauk. Karol Guttmejer, Anna Sylwia Czyż]. - Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2016.

     51. Katedra Kijowska / Kassyjan Korczyński. - Cieszyn : Druk. Karol Prochaska, 1861.

     52. Meble XV-XVII wieku : katalog zbiorów / Małgorzata Korżel-Kraśna. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2016.

     53. Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa = Selected Papers from the National Museum in Cracow. New Series / [kom. red. Tadeusz Chruścicki et al.]. - Kraków : MN, 1999-.

     54. Miasto (post)socjalistyczne : przestrzeń władzy. T. 1 / red. Kinga Nędza-Sikoniowska, Marika Pirveli. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2015.

     55. Miasto (post)socjalistyczne : przestrzeń władzy. T. 2 / red. Kinga Nędza-Sikoniowska, Marika Pirveli. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015.

     56. Rozwój przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do II wojny światowej / Bogdana Kozińska. - Szczecin : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Szczeciński : Muzeum Narodowe, 2015.