DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wykaz nabytków - październik 2016
     2016.11.03

     Wykaz nabytków - październik 2016

     1. Acta Archaeologica Waweliana / Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. - Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1993-.

     2. Almanach Warszawy / Muzeum Warszawy ; [Aleksandra Sołtan-Lipska red. nacz.]. - Warszawa : Muzeum Warszawy, 2014-.

     3. Bieszczad : sprawozdania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami O/Michniowiec. - Michniowiec : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993-.

     4. Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej : (od XIII do XV wieku) / Bogusz Wasik. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

     5. Denkmalpflege Informationen. - München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2006-.

     6. Dzieła hydrotechniki w Polsce : Kanał Górnośląski (Gliwicki) / Miron Urbaniak. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2015.

     7. Ekslibris polski : między herbem a obrazem / Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2016.

     8. Ekslibrisy kościuszkowskie / Krzysztof Lachowicz. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2016.

     9. Festum folkloricum : performatywność folkloru w kulturze współczesnej : rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych / Joanna Dziadowiec. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016.

     10. Formiści : twórczość i programy artystyczne / Małgorzata Geron. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

     11. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 2 Cz. A, Sekcje 31-52 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013.

     12. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 2 Cz. B, Faksymilia arkuszy 31-52 / [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii]. - [Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013].

     13. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 3 Cz. A, Sekcje 53-80 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2015.

     14. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 3 Cz. B, Faksymilia arkuszy 53-80 / [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii]. - [Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2015].

     15. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 5 Cz. A, Sekcje 88-93, 102-108, 118-125, 133-142 / red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2014.

     16. Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 5 Cz. B, Faksymilia arkuszy 88-93, 102-108, 118-125, 133-142 / [red. tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii imienia Tadeusza Manteuffla. Stacja Naukowa w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Historii]. - [Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2014].

     17. Die Gartenkunst. - Worms am Rhein : Wernersche Verlagsgesellschaft, 1989-.

     18. Jagiellonowie i ich świat : dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku / pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2015.

     19. Journal of cultural heritage management and sustainable development. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2011-.

     20. Katalog zbiorów sztuki współczesnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. T. 1, Malarstwo, rysunek, grafika / Sławomir Grzechnik. - Kozłówka : Muzeum Zamoyskich, 2016.

     21. Kolekcja "Ex-librisów" Antoniego Ryszarda w Krakowie / Halina Marcinkowska, Katarzyna Podniesińska, Przemysław M. Żukowski ; pod red. Diany Błońskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015.

     22. Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku / Barbara Ilkosz. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2016.

     23. Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku : Pawilon Czterech Kopuł : przewodnik / [aut. tekstów Anna Chmielarz, Iwona Gołaj ; red. merytoryczna Barbara Banaś]. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2016.

     24. Kolor i blask : ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku / Bożena Kostuch. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2015.

     25. Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 1990-.

     26. Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : (organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania) / red. Zygmunt Zaleski. - Poznań : Magistrat stoł. m. Poznania, 1923-.

     27. Krzysztofory : zeszyty naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / [red. nacz. Józef Mitkowski]. - Kraków : Muzeum Historyczne m. Krakowa, 1974-.

     28. Kurier Konserwatorski / [Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ; red. nacz. Marcin Gawlicki]. - Warszawa : KOBIDZ, 2008-.

     29. Letters of a dead man / Prince Hermann von Pückler-Muskau ; ed. and translator Linda B. Parshall. - Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2016.

     30. Lubuskie Materiały Konserwatorskie / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ; [Jarosław Lewczuk red.]. - Zielona Góra : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003-.

     31. Moda i już : moda w PRL / Joanna Kowalska, Małgorzata Możdżyńska-Nawotka ; [tekst Zofia Gołubiew, Piotr Oszczanowski]. - Kraków : Muzeum Narodowe ; Wrocław : Muzeum Narodowe, 2015.

     32. Modus : prace z historii sztuki / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : Universitas, 2000-.

     33. Notes Konserwatorski / Biblioteka Narodowa. Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych ; [Barbara Drewniewska-Idziak red. nacz.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998-.

     34. Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego / Anna Drążkowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

     35. Pałac w Igołomi : przeszłość i współczesność / [autorzy: Krzysztof Tunia, Sebastian Niewiarowski]. - Zakrzów : Wydawnictwo Promo, 2013.

     36. Patronat artystyczny Jagiellonów / pod red. Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2015.

     37. Portrety gdańskich lekarzy (XVI-XVIII w.) / Krystyna Jackowska, Adam Szarszewski, Piotr Paluchowski. - Gdańsk : Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2015.

     38. Projektował Stefan Witold Matejko / Grażyna Fijałkowska. - Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015.

     39. Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej : w Małopolsce i na Spiszu w pierwszej połowie XIV wieku / Zoltán Gyalókay. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2013.

     40. Sacrum et Decorum : materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej = materials and studies on the history of sacred art / Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej ; [red. nacz. Grażyna Ryba]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-.

     41. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 4, z. 3, Mieszczyński Staw-Mogiliany / oprac. Waldemar Bukowski [et al.] ; pod red. Waldemara Bukowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2011.

     42. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 4, z. 4, Mogilice-Mrzygłód Stary / oprac. Waldemar Bukowski [et al.] ; współpr. archeologiczna Michał Wojenka ; pod red. Waldemara Bukowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2014.

     43. Sztuka i Naród / [red. tekstów Joanna Pogorzelska]. - Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2014.

     44. Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX-XX wieku : zagadnienia konserwatorskie / pod red. Elżbiety Jabłońskiej i Jolanty Czuczko. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

     45. Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach / Grzegorz Wojturski. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2016.

     46. Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989 / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski]. - Toruń : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, [2016].

     47. Visual cultures of death in Central Europe : contemplation and commemoration in early modern Poland-Lithuania / Aleksandra Koutny-Jones. - Leiden ; Boston : Brill, 2015.

     48. W cieniu Dżersera : badania polskich archeologów w Sakkarze / Karol Myśliwiec ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Toruń ; Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2016.

     49. Warszawa Kopczyńskich / [red. kat. Alicja Szóstka]. - Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2016.

     50. Wiesław Domasłowski / Wiesław Domasłowski, Jadwiga W. Łukaszewicz, Piotr Niemcewicz, Arletta Piasecka, Katarzyna Polak ; pod red. Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

     51. Wskrzeszenie Łazarza w teologii i ikonografii średniowiecza / Stanisław Kobielus. - Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2016.

     52. Ziarnko do ziarnka i będzie miarka : dawne przyrządy metrologiczne : korce, łokcie, wagi, odważniki, cyrkle... : informator do wystawy / Tadeusz Fercowicz. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2016.

     53. Zygmunt Radnicki (1894-1969) / [Światosław Lenartowicz]. - Kraków : Muzeum Narodowe, 2015.