Konferencja naukowa „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej”
Powrót
konferencja naukowa IKOMOS
Data publikacji: 7 May 2024

W dniach od 13 do 14 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej”, organizowana przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jej celem jest dyskusja o kluczowych problemach współczesnej teorii ochrony i konserwacji dziedzictwa.

Pierwszy dzień wydarzenia, 13 maja, rozpocznie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w zakresie ochrony i konserwacji zabytków im. prof. Jana Zachwatowicza za rok 2023.

Obydwa dni zostały podzielone na dwie sesje: podczas pierwszej przedstawiciele różnych środowisk – teoretycy i praktycy – wygłoszą wykłady, po których odbędzie się panel dyskusyjny.

O Karcie Weneckiej i Polskim Komitecie Narodowym ICOMOS przeczytasz >tutaj<

Program konferencji:

DZIEŃ 1. 13 maja 2024 (poniedziałek)
14.30 – rejestracja uczestników
15.00 – powitanie uczestników konferencji
15.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w zakresie ochrony i konserwacji zabytków im. prof. Jana Zachwatowicza za rok 2023

16.00–17.20 SESJA 1. „Karta Wenecka – fundament ochrony dziedzictwa czy balast przeszłości?”
1. Pawłowski Krzysztof Kazimierz – „Miasto w uchwałach i wnioskach Kongresu Weneckiego i ich udział w późniejszych aktach normatywnych”
2. Krawczyk Janusz – „Pluralistyczna filozofia konserwatorska Andrzeja Tomaszewskiego jako wyzwanie. Czy mamy problem z europejską tożsamością?”
3. Siwek Andrzej – „Karta Wenecka – definicje i ich rola w kształtowaniu systemu ochrony zabytków”
4. Szmygin Bogusław – „Karta Wenecka – teksty doktrynalne w świetle współczesnych uwarunkowań”

17.20 – przerwa kawowa

17.45–18.45 SESJA 2. panel dyskusyjny: „Współczesna teoria konserwacji – krytyczna analiza”
1. Zalasińska Katarzyna – moderator
2. Obrębski Maciej
3. Lewicki Jakub
4. Woźniak Łukasz

18.45 – dyskusja
19.15 – kolacja

DZIEŃ 2. 14 maja 2024 (wtorek)
9.00 – rejestracja uczestników
09.30–10.50 SESJA 3. „Przyszłość teorii konserwacji i tekstów doktrynalnych – potrzeby i propozycje”
1. Niedźwiecka-Filipiak Irena, Sikora Dorota, Woźniak Łukasz, Woźniak Alicja – „Karta Zabytkowych Krajobrazów Kulturowych (KZKK) – propozycja”
2. Pałubska Katarzyna – „Zmiany w doktrynie konserwatorskiej na przykładzie zabytkowych fortyfikacji”
3. Dąbrowski Jacek- „Karta Wenecka a ochrona dziedzictwa przemysłowego”
4. Kamilla Pereta – „Wyzwania ochrony konserwatorskiej Łazinek Królewskich w Warszawie w kontekście zapisów Karty Weneckiej”

10.50 – przerwa kawowa

11.15 – 12.00 SESJA 4. Panel dyskusyjny: „Przyszłość teorii konserwacji – potrzeba nowej doktryny”
1. Bukal Grzegorz – moderator
2. Fiuk Piotr
3. Dankowska Maria
4. Dawidowicz Marcin
12.15 – dyskusja końcowa
12.45 – lunch

Termin: 13-14 maja 2024 r.
Miejsce: Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1, Warszawa
Forma konferencji: Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie, w języku polskim.

Udział w konferencji:
Obowiązuje rejestracja za pośrednictwem formularza elektronicznego lub zgłoszenia w formie tradycyjnej do pobrania na stronie: http://icomos-poland.org/pl/
Uczestnictwo w konferencji jest płatne: 100 zł od osoby prywatnej oraz 300 zł od przedstawiciela instytucji. Dane do przelewu zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem rejestracji.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona – Organizatorzy zastrzegają sobie zamknięcie zapisów po wyczerpaniu limitu miejsc.

Konferencja będzie transmitowana na kanale PKN ICOMOS na platformie YouTube.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Skip to content