Pracownik Pracowni Terenowej w Katowicach

dokumentowanie i monitorowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiegogromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji na temat stanu zachowania iochrony zabytków w województwie śląskimprzygotowywanie opinii i ekspertyz oraz...

Pracownik Zespołu Biura Dyrektora

Zakres zadań na stanowisku: przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznejopracowywanie tekstów do sprawozdań i raportów rocznych Instytututworzenie i opracowywanie tekstów redakcyjnych i promocyjnychrealizacja merytoryczna i organizacyjna...

Pracownik Sekretariatu

Zakres obowiązków:  Wykonywanie czynności w zakresie prac organizacyjno-technicznych w Sekretariacie Instytutu: przygotowywanie korespondencji i dokumentów zgodnie z potrzebami Dyrekcji Instytutu,zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji,obsługa...
Skip to content