28 maja zapraszamy na webinarium klimatyczne „Zmiany klimatu a dziedzictwo kulturowe. Narzędzia monitorowania wpływu zmian klimatu na zabytki”
Powrót
prace porządkowe
Data publikacji: 24 May 2024

Zapraszamy do udziału w webinarium klimatycznym, podczas którego omówimy narzędzia służące do monitorowania wpływu zmian klimatu na zabytki, nad którymi pracuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Na spotkaniu zaprezentujemy działania Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo i aktywności Zespołu ds. Zmian Klimatu w NID. Opowiemy o współpracy z naszymi partnerami oraz o narzędziach służących monitorowaniu wpływu zmian klimatu na zabytki, nad którymi pracujemy (m.in. o kartach monitorowania zagrożeń dla zabytków). Omówimy także postulaty zmian systemowo – prawnych dotyczących ochrony zabytków w kontekście problematyki zmian klimatu. Dodatkowo, zaprezentujemy kluczowe wnioski z pilotażowych badań prowadzonych w 2023 roku, pt. Dziedzictwo w antropocenie. Polskie obiekty z Listy światowego dziedzictwa a zmiany klimatyczne. Wiedza, potrzeby, możliwości.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Przed każdym wydarzeniem wymagana jest bezpłatna rejestracja.

Termin: 28 maja 2024 r., godz. 12.00
Prelegenci:

 • dr Anna Fogel,
 • dr Karolina Grabowska-Garczyńska,
 • Agnieszka Makowska,
 • dr Agnieszka Oniszczuk,
 • dr Renata Stachańczyk

Temat: „Zmiany klimatu a dziedzictwo kulturowe. Narzędzia monitorowania wpływu zmian klimatu na zabytki”
Link do rejestracji: >tutaj<

Nasze webinarium jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym do:

 • osób i instytucji zainteresowanych zarówno kwestiami dziedzictwa, jak i zmianami klimatycznymi,
 • przedstawicieli samorządów,
 • architektów i projektantów,
 • konserwatorów zabytków,
 • historyków sztuki,
 • studentów architektury i dziedzin pokrewnych.

Będzie to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się, jak ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody mogą doskonale współgrać w obliczu wyzwań klimatycznych.

dr Anna Fogel – doktor nauk prawnych, radca prawny. W 2011 r. obroniła rozprawę doktorską „Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z ochroną zabytków, ochroną środowiska oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także konfliktami w tym obszarze. Członek Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, autorka kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce, m.in. komentarza do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu („ustawy krajobrazowej”).

dr Karolina Grabowska-Garczyńska – badaczka społeczna, socjolożka, p.o. Kierownika Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Wykładowczyni i współpracownica wielu instytucji kultury. Ukończyła międzynarodowe studia podyplomowe z audience development, a także – na rodzimych uniwersytetach – z coachingu oraz zarządzania. Zainteresowania badawcze: rewitalizacja miast, psychologia architektury, zarządzanie dziedzictwem.

Agnieszka Makowska – Główny specjalista w Dziale Dziedzictwa Archeologicznego, kieruje w NID projektem AZP+, należy do grupy zajmującej się definiowaniem wartości i znaczenia stanowisk archeologicznych.

dr Agnieszka Oniszczuk – Główny specjalista w Dziale Dziedzictwa Archeologicznego, od marca 2022 roku wiceprzewodniczącą EAC.

dr inż. Renata Stachańczyk – architekt krajobrazu specjalizująca się w zagadnieniach związanych z opieką i ochroną zabytkowych założeń ogrodowych, główny specjalista w NID, kierująca Działem Krajobrazu Kulturowego, Zieleni Zabytkowej i Cmentarzy. Autorka i współautorka opracowań badawczych i projektowych oraz publikacji poświęconych problematyce konserwatorskiej ogrodów zabytkowych. Członek PKN ICOMOS i SHS.

Skip to content