X Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Rozpoznać przyszłość w teraźniejszości. Współistnienie dziedzictwa”
Powrót
Dzisiąta ogólnopolska konferencja naukowa rozpoznać przyszłość w teraźniejszości
Data publikacji: 6 May 2024

Już po raz dziesiąty Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury działające w ramach Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza badaczy i aktywnych obserwatorów środowiska ochrony zabytków z całej Polski na trzy intensywne dni naukowej refleksji. Wydarzenie odbędzie się w dn. 10 – 12 maja br. w IHS przy ul. Grodzkiej 53 w Krakowie. Patronat nad Konferencją objął Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Jubileuszowej edycji przyświecać będzie idea ,,Współistnienia”, które badacze odczytali w sposób interdyscyplinarny i wielowymiarowy. Przygotowanych zostało siedem różnych paneli, które wraz z wykładami mistrzowskimi tworzą spójną opowieść, łącząc zagadnienia muzealnictwa, nowych technologii w ochronie zabytków, badań etnograficzno-antropologicznych, czy także tematy dotyczące wykorzystania wspólnej przestrzeni miejskiej. Współistnieć to współtworzyć i współuczestniczyć w systemie ochrony dóbr kultury, w którym bez współpracy różnych środowisk nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu. Tym bardziej więc na uwagę z Państwa strony zasługuje kolejna przestrzeń do dysputy nad sensem, rolą i przyszłością elementów dziedzictwa, które w ostatecznym rozrachunku pomogą nam ,,Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości”.

Program wydarzenia: >tutaj<

Jakub Urban
Redaktor naczelny czasopisma
,,Mundus Hereditatis”

Skip to content