Zapraszamy na konferencję „Re-use pod ochroną” organizowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
Powrót
Manufaktura w Łodzi
Data publikacji: 26 April 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej przygotowują konferencję naukową „Re-use pod ochroną” poświęconą zagadnieniom problematyki adaptacji obiektów zabytkowych do nowej funkcji oraz dialogu pomiędzy architektem, inwestorem i konserwatorem zabytków. Konferencja planowana jest na październik 2024 r., odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Problematyka adaptacji, modernizacji i renowacji zabytków wiąże się z koniecznością ścisłej współpracy między inwestorem, architektem i konserwatorem. Każda ze stron kładzie nacisk na nieco inne cele i wartości. Przepisem na dobry przebieg inwestycji jest udany i owocny dialog między tymi partnerami.

Podczas konferencji przyjrzymy się problemom związanym z adaptacją zabytków, procesom inwestycyjnym przy obiektach zabytkowych oraz konsekwencjom, jakie niosą decyzje podejmowane podczas działań przedinwestycyjnych i prac inwestycyjnych. Wypracowanie standardów ograniczających negatywne skutki adaptacji zabytków wymaga debaty i właściwego rozpoznania procesu działań przy obiekcie zabytkowym.

Kluczowe zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne

 • Uwarunkowania prawne adaptacji zabytków. Stan aktualny i postulaty zmiany.
 • Poszukiwanie optymalnej funkcji dla obiektu zabytkowego.
 • Dorobek i udział architektów w ochronie zabytków architektury w okresie międzywojennym i powojennym.

2. Proces inwestycyjny

 • Postawa współczesnego architekta wobec zabytku. Wykonawca zlecenia czy wrażliwy konserwator.
 • Zakres działań architekta i inwestora a ochrona konserwatorska obiektu. Rekomendacje dotyczące prowadzenia inwestycji i działań przedinwestycyjnych.
 • Inwestor – architekt – urząd konserwatorski. Dialog przy podejmowaniu decyzji projektowych i konserwatorskich. Dobre praktyki i rekomendacje.

3. Badania i analizy

 • Znaczenie procesu badawczego dla sprawnego przebiegu inwestycji
 • Potrzeba wstępnego rozpoznania obiektu oraz udział architekta w pracach przedprojektowych.
 • Waloryzacja zabytku i jej wpływ na decyzje konserwatorskie i projektowe.
 • Nadzór archeologiczny w procesie inwestycyjnym.

4. Kontekst społeczny

 • Społeczne znaczenie adaptacji obiektów zabytkowych. Budowanie świadomości roli „re-use” w ograniczeniu skutków zmian klimatycznych.
 • Rola dziedzictwa kulturowego w budowaniu lokalnej świadomości społecznej.

Do udziału zapraszamy: architektów, konstruktorów, konserwatorów zabytków, pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej, środowisko naukowe związane z tematyką adaptacji zabytków, a także inwestorów. W najbliższym czasie opublikujemy szczegółowe informacje między innymi o terminach, naborze abstraktów i warunków uczestnictwa w konferencji.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz Facebook’a.

Skip to content