Cykl wykładów online dla uczestników rynku sztuki „Obrót dobrami kultury. Aspekty prawne, administracyjne i celne”
Powrót
Ogród miłości
Data publikacji: 4 April 2024

Zapraszamy na cykl wykładów online poświęconych prawnym oraz praktycznym aspektom importu i eksportu dzieł sztuki i zabytków. Co miesiąc prezentować będziemy inne zagadnienie z zakresu obrotu dobrami kultury.

Już 11 kwietnia startuje cykl wykładów online dla uczestników rynku sztuki, organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Skupimy się na praktycznych aspektach procedur oraz zaprezentujemy podstawy prawne związane z przywozem i wywozem dóbr kultury.

Wykłady skierowane są do uczestników rynku sztuki, w tym:

 • antykwariuszy,
 • numizmatyków,
 • kolekcjonerów,
 • art advisorów,
 • inspektorów ochrony zabytków zatrudnionych w Wojewódzkich Urzędach Ochrony,
 • oraz wszystkich osób zainteresowanych obrotem dziełami sztuki i zabytkowymi przedmiotami.

Wykłady online mają formułę otwartą. Przed każdym wydarzeniem wymagana jest bezpłatna rejestracja. Linki do rejestracji będą sukcesywnie publikowane w harmonogramie poniżej.

Wykłady będą nagrywane. Osoby zarejestrowane otrzymają po wydarzeniu link do nagrania.

Harmonogram wykładów:

 • Termin: 11 kwietnia 2024 r., godz. 14:00
  Prelegent: Grażyna Godek, Narodowy Instytut Dziedzictwa
  Temat: „Jak uzyskać pozwolenie na wywóz dzieła sztuki za granicę?”
  Nagranie z wykładu: <tutaj>

Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia takie jak: warunki uzyskania pozwolenia na wywóz dzieła sztuki za granicę, niezbędne dokumenty oraz etapy postępowania administracyjnego.
Po wykładzie przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

 • Termin: 09 maja 2024 r.
  Prelegent: dr Tomasz Pruszak, Narodowy Instytut Dziedzictwa
  Temat: „Ustalenie szczególnej wartości dla dziedzictwa w ramach postępowania wywozowego”
  Nagranie z wykładu: <tutaj>
 • Termin: 27 czerwca 2024 r.
  Prelegent: kom. Anna Skaldawska, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa
  Temat: „Wywóz dóbr kultury za granicę – aspekty celne”
  Link do rejestracji: <tutaj>

Koordynacja merytoryczna i prowadzenie: Monika Ośkiewicz, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Organizacja cyklu: Dział Bezpieczeństwa Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Prelegenci cyklu wykładów „Obrót dobrami kultury. Aspekty prawne, administracyjne i celne”:

Grażyna Godek – anglistka, prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2022 roku ekspertka Narodowego Instytutu Dziedzictwa, gdzie w Dziale Bezpieczeństwa Zabytków prowadzi postępowania dotyczące wydawania pozwoleń na wywóz stały zabytków za granicę na podstawie przepisów krajowych oraz unijnych. Obecnie poszerza swoją wiedzę z zakresu historii sztuki studiując na Uniwersytecie Warszawskim. 

dr Tomasz Pruszak – historyk sztuki,doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, muzealnik. W latach 2008-2022 pracował w Muzeum Warszawy, najpierw jako Kierownik Działu Inwentaryzacji Zbiorów, a następnie koordynator Zespołu ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów. Od 2022 roku jest głównym specjalistą w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, gdzie w Dziale Bezpieczeństwa Zabytków zajmuje się ekspercką wyceną i analizą merytoryczną ruchomych zabytków z dziedziny sztuki.

Skip to content