14 grudnia szkolenie online: „Wojna w Ukrainie a obrót zabytkami. Przepisy, ryzyka, wpływ na dziedzictwo kulturowe”
Powrót
rzeźba lwa
Data publikacji: 7 December 2023

Zapraszamy na kolejne szkolenie podejmujące temat nielegalnego obrotu zabytkami. Tym razem eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotowali szkolenie dla uczestników rynku sztuki: antykwariuszy, marchandów, kolekcjonerów, domów aukcyjnych oraz pracowników muzeów. Szkolenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od wielu lat prowadzi działania związane z wdrażaniem Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, która została sporządzona w Paryżu 17 listopada 1970 r., a w Polsce obowiązuje od 1974 r.

Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę dodatkowo umocniła znaczenie działań Instytutu w tym obszarze. Wszelkie konflikty zbrojne potęgują zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego, w różnych aspektach, ale kradzieże, czy nielegalny wywóz są na czele tej listy. Według szacunków, w czasie II wojny światowej z powodu ataku Niemiec i Rosji utraciliśmy ponad 500 tysięcy dzieł sztuki. Za utracone uważa się również 22 miliony książek, zniszczeniu uległo także około 40 kilometrów bieżących akt. Znaczna część tego dziedzictwa była niszczona już po bezpośrednich starciach wojennych. Wiadomo również, że ten dorobek polskiej kultury niszczono celowo.

W tym kontekście, w styczniu bieżącego roku, Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z UNESCO przeprowadził sesję warsztatową na temat nielegalnego handlu i przemytu dóbr kultury z terenów Ukrainy, w której uczestniczyli urzędnicy, funkcjonariusze straży granicznej oraz służb celnych państw graniczących z Ukrainą – Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii oraz specjaliści z Ukrainy.

Aktualne szkolenie zostało przygotowane dla kolejnej grupy interesariuszy, czyli uczestników rynku sztuki. Podczas wykładów, eksperci z NID przekażą informacje dotyczące aktualnego stanu, jak również przedstawią uczestnikom najbardziej charakterystyczne dobra kulturowe dla dziedzictwa Ukrainy, które w sposób szczególny są obecnie narażone na niebezpieczeństwo grabieży i przemytu.

W czasie szkolenia zostaną omówione:

  • ukraińskie i polskie przepisy dotyczące wywozu zabytków za granicę;
  • zasady przywozu zabytków na teren Unii Europejskiej;
  • najbardziej charakterystyczne typy zabytków, które są zagrożone nielegalnym wywozem z Ukrainy – ikony oraz zabytki archeologiczne;
  • działania Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie na rzecz zabezpieczenia zabytków i instytucji kultury.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez specjalistów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Program szkolenia

Szkolenie jest adresowane w szczególności do:
– uczestników rynku sztuki: domów aukcyjnych, pracowników muzeów, antykwariuszy, marszandów, kolekcjonerów,
– pracowników instytucji kultury i dziedzictwa.

Kiedy: 14 grudnia 2023 r. godz. 11.00 – 14.30
Szkolenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Odbędzie się w formule online (na platformie ClickMeeting), w języku polskim.

Rejestracja: warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja <tutaj>.

Skip to content