Za nami III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu
Powrót
Zdjęcie grupowe z konferencji naukowej Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu
Data publikacji: 1 December 2023

Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej był tematem przewodnim III Konferencji naukowej „Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”. Przez dwa dni prelegenci reprezentujący różnorodne środowiska naukowe przedstawiali problematykę tego tematu.  Organizatorami konferencji był Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO.

Narodowy Instytut Dziedzictwa po raz trzeci podjął wyzwanie zmierzenia się z tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego wobec zmian klimatycznych, tym razem tematem konferencji był „Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej”.

Trzydziestu prelegentów reprezentujących różnorodne środowiska naukowe, przedstawiło problematykę w pięciu blokach tematycznych: woda, środowisko, bioróżnorodność i rezyliencja. Podczas konferencji zaprezentowano złożoność problematyki, jak i potrzebę opracowania i wdrożenia konkretnych działań. Dyskusja odbywała się zarówno na przestrzeni problematyki globalnej, jak i analizy konkretnych przykładów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z Książką abstraktów oraz programem konferencji.

Nagranie konferencji jest dostępne na kanale YouTube NID – TV NID:

Rada Naukowa Konferencji: dr hab. Monika Bogdanowska, prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. dr hab. inż. Maciej Zalewski

Partnerzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk pod auspicjami UNESCO, Ecohydrology & Hydrobiology – The journal of the European Regional Centre for Ecohydrology of the Polish Academy of Sciences.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr. Jarosława Sellina, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz European Regional Centre for Ecohydrology.

Organizacja III konferencji hydrologicznej. Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu, pt. „Wpływ dużych inwestycji na sytuację hydrologiczną na obszarach podlegających ochronie konserwatorskiej” jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektorady Narodowego Instytutu Dziedzictwa, III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
prof. dr hab. Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
prof. dr hab. Ewa Krogulec, Uniwersytet Warszawski, III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
prof. dr hab. Tomasz Falkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
Od lewej: Łukasz i Alicja Woźniak, Politechnika Łódzka, Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna MONDRA design, III Konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
Uczestnicy III Konferencji naukowej Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu”, fot. NID/Tobiasz Bułynko
Skip to content