8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego: „Dziedzictwo kulturowe a kryzys”. Zapraszamy!
Powrót
Gdańskie spichlerze
Data publikacji: 30 August 2023

W obliczu obecnych wyzwań związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz jego wpływem na dziedzictwo kulturowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowe Muzeum Morskie zapraszają na  8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego. Forum odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2023 roku w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje rejestracja.

Wojna niszczy cywilizację, kulturę i społeczeństwa. Obecna sytuacja, jaką obserwujemy w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę, ma głęboki wpływ na nasze życie, redefiniując priorytety zarówno rządów, jak i organizacji międzynarodowych. Skutki wojny rozprzestrzeniają się na wszystkie dziedziny życia, w tym istotnie dotykając kwestii związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W obliczu tych wielorakich zagrożeń, istotnym celem na przyszłość staje się wzmacnianie współpracy regionalnej.

Narodowe Muzeum Morskie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają na 8. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Bałtyckiego: „Dziedzictwo kulturowe a kryzys”, które odbędzie w dniach 12 – 13 września, w Spichlerzach na Ołowiance – siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, przy ul. Ołowianka 9-13.

Forum jest jubileuszem 20-lecia współpracy kulturalnej pomiędzy krajami bałtyckimi w ramach Komitetu Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego (BRHC). Celem konferencji jest diagnoza najbardziej aktualnych zagrożeń, w tym o charakterze transgranicznym, oraz umożliwienie dyskusji na temat nowych podstaw architektury bezpieczeństwa dziedzictwa. W czasie dwudniowego spotkania poruszone zostaną takie tematy jak ochrona dziedzictwa podwodnego, praktyczne zastosowanie Konwencji Haskiej, wpływ dziedzictwa kulturowego na odporność społeczeństw w czasie kryzysu, czy wreszcie skutki inwazji na Ukrainę w obszarze ochrony dziedzictwa.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest zgłoszenie udziału poprzez formularz rejestracyjny. Termin zgłoszeń upływa dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Skip to content