Za nami pierwszy dzień Międzynarodowej Konferencji „Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy”  
Powrót
Wystąpnie Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa doktor habilitowanej Katarzyny Zalasińskiej podczas międzynarodowej konferencji Architektura wyzwań. Odbudowa Ukrainy
Data publikacji: 3 July 2023

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona wyzwaniom i perspektywom związanym z odbudową Ukrainy po wojnie. Celem wydarzenia jest podjęcie dyskusji na temat kluczowych aspektów odbudowy tego kraju, takich jak architektura, infrastruktura oraz rozwój miast, miasteczek i wsi. Odbudowa Ukrainy będzie wymagać współpracy, przygotowania i solidarności na międzynarodową skalę.

Jak podkreślają organizatorzy konferencji, niezwykle istotne jest już dziś zgromadzenie społeczności akademickiej oraz przedstawicieli elit kulturalnych, naukowych i gospodarczych, aby omówić kryzys wojny na Ukrainie i podjąć wspólną dyskusję na temat szeregu związanych z tym wyzwań.

Wyzwanie 1: Kierunki odbudowy Ukrainy. Wyzwanie 2: Ochrona dziedzictwa architektonicznego w kontekście odbudowy Ukrainy. Wyzwanie 3: Zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesu odbudowy Ukrainy. Wyzwanie 4: Architektura w odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Ukrainie. Wyzwanie 5: Urbanistyka służąca rewitalizacji obszarów zniszczonych przez wojnę.

Wydarzenie otworzyli m.in.: Ambasador Ukrainy, Wasyl Zwarycz; Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Czuba;sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Piotr Uściński; Szef Służby Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Arkady Rzegocki; Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, prof. Adam Woźniak, p.o. Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Polska od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę na różnych płaszczyznach. Dyrektor NID, dr hab. Katarzyna Zalasińska wyraziła wdzięczność za możliwość współorganizacji tak ważnej konferencji. Przypomniała również, że Instytut od początku wojny prowadzi ośrodek koordynacji rządowej pomocy dla sektora kultury na Ukrainie, który został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

To niezwykły zaszczyt móc współorganizować konferencję, która poświęcona jest odbudowie Ukrainy. Narodowy Instytut dziedzictwa od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę angażuje się, prowadząc Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Życzę nam wszystkim owocnej dyskusji.

Listwimieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego,odczytał Dyrektor Generalny ministerstwa, Jarosław Czuba, w którym przypomniał o polskich stratach wojennych w wyniku II Wojny Światowej. Minister w swoim liście podkreślił zaangażowane polskich ekspertów w ochronie światowego dziedzictwa podczas wielu konfliktów zbrojnych, m.in. w Syrii czy Iraku.  Przypomniał również konferencję „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w 2018 roku, podczas której została wypracowana Rekomendacja Warszawska, wskazująca zasady, jakimi należy kierować się przy odbudowie zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych miast.

Wojna niszczy struktury społeczne, przynosi ze sobą śmierć członków rodzin i wymusza trudne, a czasem dramatyczne decyzje dotyczące własnego losu i bliskich. Znalezienie odpowiednich form odbudowy więzi społecznych jest jednym z najważniejszych wyzwań powojennych. W wystąpieniu online skierowanym do uczestników konferencji, wiceminister kultury Ukrainy Kateryna Czujewa, podkreśliła wagę międzynarodowego zaangażowania w odbudowę doświadczonego wojną kraju. Przypomniała również jak istotny jest człowiek w procesie odbudowy:

Cały Wasz wysiłek, wszelkie doświadczenia, cała wiedza zarówno ukraińskiej społeczności zawodowej, jak i partnerów międzynarodowych, będą potrzebne na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci do pełnego przywrócenia, zachowania i przekazania przyszłym pokoleniom bezcennego dziedzictwa, tego piękna i wartości, które posiadamy dzisiaj, a które niestety tracimy, które niszczone są przez rosyjskie ostrzały. (…) Ukraińskie muzea, ukraińskie historyczne miasta, ukraińskie społeczności kultywujące swoje tradycje – wszystkie one cierpią z powodu agresji wojskowej Rosji. Dlatego też, kiedy zaczynamy mówić o odbudowie, bardzo ważne jest, aby pamiętać, że ta odbudowa będzie się odbywać ze względu na ludzi, wysiłkiem ludzi i dla ludzi. Aby Ukraina mogła się rozwijać, z ufnością patrzeć w przyszłość i stwarzać godne warunki dla swoich obywateli, dla wszystkich, którzy chcą żyć w Ukrainie, którzy chcą tworzyć w Ukrainie. (…)  Tylko razem możemy odbudować Ukrainę –powiedziała Kateryna Czujewa.

Po zakończeniu konfliktu, odbudowa obejmie wszystkie aspekty życia, w tym architekturę i infrastrukturę miast i wsi. Realizacja tego zadania będzie wymagać współpracy i solidarności na międzynarodową skalę. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Piotr Uściński w przemówieniu do zebranych gości przypomniał, że w kwietniu 2023 roku, minister Waldemara Buda i wicepremier Ukrainy Oleksandr Kubrakov podpisali memorandum dot. odbudowy Ukrainy:

 – Zdajemy sobie sprawę, ze odbudowa Ukrainy będzie wielkim wyzwaniem. Państwo tutaj w tym celu się zgromadzili, ale my, jako ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę, podpisaliśmy memorandum z odpowiednim ministerstwem na Ukrainie. (…) Zbieramy wraz z Polską Agencja Inwestycji i Handlu polskie firmy, które chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. (…) Koszty odbudowy Ukrainy będą ogromne. Już teraz rząd Ukrainy, ONZ i inne organizacje szacują, że to będzie ponad 400 miliardów dolarów. Ale jak weźmiemy pod uwagę inne potrzeby, które się pojawią, to będzie prawdopodobnie dwa razy większy koszt. Wydawanie tak dużych pieniędzy musi być związane z nowoczesnym budownictwem. Chcemy im w tym pomóc, aby szczególnie, budownictwo mieszkalne odpowiadało na wyzwania energetycznie i klimatyczne – powiedział Piotr Uściński.

Jak podkreślali prelegenci, odbudowa Ukrainy stanowi część szeregu globalnych wyzwań, takich jak zapewnienie dostępu do ograniczających się zasobów gruntów rolnych i wody oraz ochrona bioróżnorodności. Spadek podstawowych zasobów naturalnych, które są niezbędne do przetrwania, prowadzi do konieczności ponownego przemyślenia sposobów kształtowania zabudowy mieszkaniowej.

Innym istotnym wyzwaniem jest pozyskiwanie źródeł energii, które nie tylko nie szkodzą środowisku i klimatowi, ale je nawet chronią. Racjonalne planowanie inwestycji, wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz stosowanie dostępnych materiałów, w tym tych pochodzących z recyklingu, stają się kluczowymi aspektami procesu odbudowy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji online:

Dzień 1: https://youtu.be/BgCAAXTQZek

Dzień 2: https://youtu.be/adIns8aLMvU

Organizatorzy konferencji:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Partnerzy konferencji:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA), Narodowy Uniwersytet “Politechnika Zaporoska”, Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska”, Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Honorowy patronat:
JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Przewodniczący Komitetu Architektury Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konferencja odbywa się pod przewodnictwem międzynarodowego Komitetu Naukowego w składzie:

Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – przewodnicząca Komitetu Naukowego;
Shigeru Ban, prof., architekt, Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu, Uniwersytet Keiō (Tokio, Japonia);
Agata Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;
Bohdan Cherkes, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina);
Viktor Greshta, prof. dr. hab. inż., rektor, Narodowy Uniwersytet “Politechnika Zaporoska” (Zaporoże, Ukraina);
Barbara Gronostajska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Sławomir Gzell, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Prot Jarnuszkiewicz, profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;
Oleksandr Kashchenko, prof. dr hab. inż. arch., dziekan Wydziału Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Tomasz Kozłowski, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Yuriy Kryvoruchko, prof. dr hab. inż. arch., Instytut Architektury i Designu, Narodowy Uniwersytet “Politechnika Lwowska” (Lwów, Ukraina);
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Lewicki, prof. dr hab., Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków;
Piotr Lorens, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej;
Marek Pabich, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej;
Bogusław Podhalański, prof. dr hab. inż. arch., Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu;
Jan Rabiej, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Elżbieta Dagny Ryńska, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Krystyna Solarek, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Bolesław Stelmach, prof. dr hab. inż. arch., dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki;
Valeriy Tovbych, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (Kijów, Ukraina);
Jerzy Uścinowicz, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Białostockiej;
Beata Joanna Gawryszewska, dr hab. inż. arch. kraj., prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Krzysztof Ingarden, dr hab. inż. arch., prof. KAAFM, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
Grzegorz Nawrot, dr hab. inż. arch., prof. WAPŚ, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Krzysztof Koszewski, dr hab. inż. arch, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Kozień-Woźniak, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Mirosław Orzechowski, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Racoń-Leja, dr hab. inż. arch., prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej;
Oleksandr Chyzhevsky, dr inż. arch., przewodniczący Narodowego Związku Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jerzy Łątka, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej;
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Łukasz Piątek, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Hubert Trammer, dr inż. arch., Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu;
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Oleksandr Baranovskyi, architekt, koordynator projektów Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy (Kijów, Ukraina);
Anastasiya Ponomaryova, architekt, Wydział Architektury ETH Zurych (Szwajcaria), inicjatywa CO-HATY (Iwano-Frankiwsk, Ukraina).

Komitet organizacyjny:

Anna Maria Wierzbicka, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Konrad Kucza-Kuczyński, prof. dr hab. inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Karolina Tulkowska-Słyk, dr hab. inż. arch., prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Ewelina Gawell, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Renata Jóźwik, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Anita Orchowska, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Paweł Trębacz, dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Justyna Zdunek-Wielgołaska – dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Kinga Zinowiec-Cieplik, dr inż. arch. krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maria Arno, mgr inż. arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – sekretarz;
Agnieszka Czułowska – mgr inż.arch., doktorantka PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Magdalena Duda, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Szymon Kalata, mgr inż. arch., doktorant PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Maciej Kaufman, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Kędrzyńska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Jakub Pieńkowski, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Martyna Rowicka-Michałowska, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;
Filip Strzelecki, mgr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Partnerzy medialni:
Rzeczpospolita, Architektura Murator, Architektura i Biznes, Bird in Flight, Хмарочос, Pragmatika.

Sponsorzy:
Deloitte, Flora Development, Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
fot. Tobiasz Bułynko/NID
Skip to content