Optymalizacja metod konserwacji – Zapraszamy na spotkanie eksperckie!
Powrót
miniaturka spotkanie autorskie ZODIAK
Data publikacji: 4 May 2023

Wilgoć jest głównym zagrożeniem dla zabytków. Poprawne rozpoznanie źródeł zawilgocenia pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w stronę skutecznej i trwałej renowacji. Jednak właściwa diagnoza często nie jest łatwa. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na spotkanie poświęcone książce „Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych”, pod redakcją prof. Bogumiły J. Rouby.

Obserwacje płynące z praktyki konserwatorskiej autorów publikacji pt. „Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych”, od pewnego czasu wskazują, że problem zawilgocenia zabytków jest jedną z najczęściej występujących przyczyn ich destrukcji. Dlatego powstała koncepcja podjętego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa programu „Optymalizacja metod konserwacji”, którego elementem jest ochrona zabytków architektury przed negatywnym wpływem wilgoci.

Rezultatem prowadzonego przez NID programu badań, jest publikacja „Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych”. Przygotowane opracowanie pod redakcją naukową prof. Bogumiły J. Rouby, poprzedzone analizą sytuacji w kilkunastu obiektach, przedstawia wnioski płynące z badań i rekomendacje dla praktyki konserwatorskiej. Publikacja dostępna jest na stronie: ksiegarnia.nid.pl.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na spotkanie poświęcone poradnikowi wydanemu pod redakcją prof. Bogumiły J. Rouby.

KIEDY: 16 maja 2023r., o godz. 10:00
GDZIE: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury (Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4)

Celem pełnego zobrazowania problemu, któremu poświęcono publikację, do grona prelegentów zaproszono, oprócz autorów publikacji, także prof. dr. hab. Eugeniusza Kodę (Katedra Rewitalizacji i Architektury SGGW) oraz Piotra Białko (Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZG ZPAP).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 10 maja, poprzez wypełnienie formularza.

Skip to content