Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie łódzkim
Powrót
miniaturka MDOZ Boleslawiec II
Data publikacji: 28 April 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa, z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zaprasza do udziału w konferencji pt. „Krajobraz kulturowy, jako przedmiot ochrony – na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Spotkanie, które odbędzie się 12 maja w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu, będzie ostatnim z wydarzeń w ramach regionalnych spotkań na temat ochrony zabytków – tym razem przedmiotem rozmów będzie krajobraz kulturowy.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony na całym świecie 18 kwietnia, ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata.

Celem „święta zabytków” jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu zagadnień związanych z ochroną spuścizny minionych pokoleń.Jest to również święto wszystkich, którzy na co dzień zajmują się ochroną i opieką nad zabytkami – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów oraz przedstawicieli innych zawodów pracujących na rzecz ochrony zabytków, a także społeczników, właścicieli, opiekunów i zarządców obiektów zabytkowych. 

Obchody święta zabytków w Polsce

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym, oraz przybliżania lokalnym społecznościom problemów jego ochrony. Organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa doroczne obchody MDOZ to spotkania i debaty w kręgu osób zaangażowanych w prace na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego. W tym roku, w całej Polsce, odbywały się konferencje, spotkania i sesje, które można śledzić dzięki streamingowi na kanale TV NID na YouTube. Spotkania stanowią okazję do poruszenia zagadnień kluczowych dla systemu ochrony zabytków, od ewolucji stanu prawno-administracyjnego, poprzez systemy szczególnej ochrony na przykładach pomników historii i parków krajobrazowych, po przejawy łączenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zabytkami i rolę społecznego wymiaru ochrony zabytków. Główne obchody MDOZ odbyły się w Łańcucie i były połączone z otwarciem wystawy przygotowanej z okazji jubileuszy wpisów na Listę światowego dziedzictwa „Skarby drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście światowego dziedzictwa UNESCO”.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie łódzkim

Tematem obchodów MDOZ w woj. łódzkim jest krajobraz kulturowy, czylipostrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka.

Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego służy utrzymaniu tożsamości społeczeństw lokalnych (małe ojczyzny), regionów i państwa. Wobec tego konieczne jest utrzymanie i eksponowanie jego wartości, podejmując działania odnoszące się zarówno do ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i środowiska przyrodniczego. Przedmiotem ochrony powinno być: ukształtowanie terenu, jego pokrycie (przyrodnicze i kulturowe) oraz tradycje zagospodarowania.

Gmina Bolesławiec, w którym odbędzie się wojewódzka sesja „święta zabytków”, jest jedną z 24 gmin w Polsce, w której Narodowy Instytut Dziedzictwa zrealizował program wsparcia pn. “Wzorcowa Rewitalizacja”. Jego celem było merytoryczne wsparcie w planowaniu i wdrażaniu procesów rewitalizacji oraz zaplanowanie właściwego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesach rozwoju gminy. W ramach zadania eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotowali dla gminy Studium Ochrony Wartości Kulturowych, w którym zasadniczym elementem wskazanym do ochrony są wspomniane krajobrazy kulturowe. Przedstawienie wyników badań będzie częścią konferencji„Krajobraz kulturowy jako przedmiot ochrony  – na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Agenda sesji MDOZ w Bolesławcu:

Termin: 12 maja 2023 r. (piątek), godz. 11:00
Miejsce:
Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu, ul. Rynek 4 (woj. łódzkie)

11.00 – Przywitanie gości,Dorota Makówka Wójt Gminy Bolesławiec

11.10 – Otwarcie konferencji, Wykład Czym jest krajobraz kulturowy, dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

11.40 Ochrona krajobrazu kulturowego na obszarze województwa łódzkiego, Lidia Lamcha, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi

12.30Audyt krajobrazowy województwa łódzkiego – idea, zakres, cele, stan prac, Elżbieta Bąbka-Horbacz, Joanna Jarominek, Piotr Rzeńca, Marta Pabich-Makoska – zespół Środowiska i Krajobrazu w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

13.00Jak rozpoznawaliśmy krajobraz kulturowy gminy Bolesławiec – prezentacja Studium Ochrony Wartości Kulturowych dla gminy Bolesławiec, Maria Dankowska, Zbigniew Lechowicz, Agnieszka Lorenc-Karczewska, Anna Michalska, Agata Mucha, Patrycja Podgarbi, Włodzimierz Witkowski – Zespół Pracowni Terenowej NID w Łodzi.

Spotkanie będzie dostępne online na kanale YouTube TV NID. Szczegóły na stronie nid.pl oraz na kanałach mediów społecznościowych NID.  

Współorganizatorem spotkania jest gmina Bolesławiec.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content