MDOZ w Olsztynie – transmisja na żywo!
Powrót
miniaturka MDOZ Olsztyn
Data publikacji: 13 April 2023

Zapraszamy na transmisję z obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym tematem spotkania w Olsztynie będzie „Społeczny wymiar ochrony zabytków. Potencjał i uwarunkowania”. Czwartek – 13 kwietnia – godz. 11:00.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony na całym świecie 18 kwietnia, ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie warmińsko-mazurskim

Głównym tematem spotkania w Olsztynie będzie „Społeczny wymiar ochrony zabytków. Potencjał i uwarunkowania”. Konferencja odbędzie się w Domu Mendelsohna, zabytku, który został przywrócony do życia i odzyskany w pamięci lokalnej społeczności dzięki działaniom osób związanych ze środowiskiem „Borussii”. Od ponad 30 lat „Borussia” dba o dziedzictwo i krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, sukcesywnie od pierwszych projektów porządkowania opuszczonych cmentarzy, przez edukację, po remont dawnego domu przedpogrzebowego przy cmentarzu żydowskim, dzisiaj zwanego Domem Mendelsohna.

Agenda konferencji „Społeczny wymiar ochrony zabytków. Potencjał i uwarunkowania”

11:00 – Otwarcie konferencji: dr hab. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków

Ceremonia oznakowania cmentarza żydowskiego w Olsztynie

11:20 – Społeczna opieka nad zabytkami na ziemi lubuskiej. Doświadczenia i praktyka ostatnich pięćdziesięciu lat, dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

11:50 – Model ochrony i odbudowy zabytków przez organizacje pozarządowe we Francji – misja REMPART i jej polscy przyjaciele, dr Przemysław Nocuń, Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”/ Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

12:20 – Od porządkowania cmentarza w Drwęcku do rewaloryzacji Domu Mendelsohna, Ewa Romanowska, Fundacja BORUSSIA

12:50 – Rola inicjatyw społecznych w procesie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie czepca warmińskiego, Izabela Treutle, Lidzbarski Dom Kultury

13:30 – Panel dyskusyjny

  • dr hab. Monika Bogdanowska, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  • Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • Kornelia Kurowska, Fundacja BORUSSIA
  • dr Wiesław Skrobot, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa
  • dr Iwona Liżewska, kierownik OT NID Olsztyn, moderator.

Skip to content