Pracownik Zespołu ds. Finansowych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń bezosobowych i  osobowych)
Powrót
Data publikacji: 21 December 2022

Zakres obowiązków:

 • naliczanie wynagrodzeń bezosobowych oraz bieżąca współpraca przy naliczaniu wynagrodzeń osobowych w tym m.in. rozliczanie wynagrodzeń osobowych z dotacji celowych i projektów unijnych
 • rozliczanie nagród w konkursach organizowanych przez Instytut
 • księgowanie dowodów księgowych (listy płac, wyciągu wynagrodzeń)
 • zgłaszanie osób do ubezpieczeń z umów zleceń i współpraca przy zgłaszaniu osób z umów o pracę
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących oraz innych druków dotyczących wynagrodzeń do ZUS, GUS, PFRON, US
 • naliczanie i przekazywanie składek PPK
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy z zakresu swojej pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych
 • wprowadzanie danych do systemu Comarch Optima i ich aktualizacja oraz weryfikacja sald kont analitycznych dotyczących wynagrodzeń

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość procesu naliczania wynagrodzeń i rozliczania umów cywilnoprawnych
 • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz programu ZUS Płatnik
 • zdolność do samodzielnej pracy i dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność i dyskrecja oraz terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

Mile widziane:

 • znajomość obsługi programu Comarch Optima
 • znajomość programu EZD
 • doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny – tytuł pliku z imieniem i nazwiskiem

Termin składania dokumentów: 31 marca 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Zespół ds. Finansowych”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content