Zapraszamy do obejrzenia filmów o laureatach konkursu „Samorząd Dla Dziedzictwa”
Powrót
Toszek Kalisz aktual
Data publikacji: 30 November 2022

14 listopada podczas uroczystej Gali, w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla dziedzictwa”. Zapraszamy do obejrzenia filmów promujących dziedzictwo kulturowe miasta Kalisz i gminy Toszek. Filmy zostały wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako główna nagroda w konkursie.

Konkurs został przeprowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jako część Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. „Samorząd Dla Dziedzictwa”, to projekt adresowany do samorządów gminnych, które wyróżniają się prawidłowo opracowanym Programem Opieki nad Zabytkami oraz realizacjami zapewniającymi zachowanie lokalnego dziedzictwa i efektywne wykorzystanie jego potencjału.

W kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie tytuł laureata otrzymała GMINA TOSZEK. Jury szczególnie doceniło dobrze zaplanowany i konsekwentnie wdrażany, różnorodny i wieloaspektowy program ochrony zabytków z potencjałem do kontynuacji. Program umożliwia rozwój gminy na wielu obszarach: wizerunkowo-promocyjnym, turystycznym, edukacyjnym i integracyjnym.

W kategorii duże i średnie gminy miejskie, laureatem konkursu zostało MIASTO KALISZ. Jury szczególnie doceniło kompleksowe podejście miasta do kwestii dziedzictwa kulturowego, uwzględniające dziedzictwo materialne i niematerialne, podjęcie wielowymiarowych działań oraz konstruktywną współpracę z różnymi podmiotami.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodami głównymi dla laureatów konkursu są filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, mamy przekonanie, że ich praca będzie cenną inspiracją dla kolejnych gmin. Podziękowania należą się również wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację konkursu.

Więcej informacji o konkursie: https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/

Skip to content