XIX Henrykowskie Dni w Siemczynie
Powrót
Henrykowskie Dni w Siemczynie aktualnosci miniaturka
Data publikacji: 20 June 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem honorowym kolejną edycję Henrykowskich Dni w Siemczynie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2 – 3 lipca na terenie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego.

XIX Henrykowskie Dni w Siemczynie przybliżą mieszkańcom regionu i przybyłym gościom historię i dziedzictwo narodowe związane z Siemczynem (Heinrichsdorf), będącym enklawą polskości na granicy z Branderburgią.

W sobotę 2 lipca odbędzie się Konferencja naukowa pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Czaplinek” podczas której swoje referaty wygłoszą specjaliści z Pracowni Terenowej NID w Szczecinie:
Krajobraz kulturowy Gminy Czaplinek, Waldemar Witek, Kierownik Pracowni Terenowej NID w Szczecinie;
Dziedzictwo archeologiczne Gminy Czaplinek, Marieta Żukowska-Bosy, Pracownia Terenowa NID w Szczecinie;
Oryginalny (nietypowy) układ urbanistyczny Czaplinka, Radosław Walkiewicz, Pracownia Terenowa NID w Szczecinie;
Budowle dawnego Czaplinka, Maciej Słomiński, Pracownia Terenowa NID w Szczecinie.
Konferencja jest współorganizowana z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

„Henrykowskie Dni w Siemczynie” to coroczne (od 2004 r.) wydarzenie kulturalne, którego osnowę stanowią działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, w przestrzeni zabytkowego Zespołu Pałacowo-Folwarcznego. Organizatorem jest Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które zaangażowane jest w różne działania kulturalne, m.in.: Europejskie Dni Dziedzictwa, Europejskie Słoneczne Dni, Spotkania Kulturalne, konferencje naukowo-historyczne i popularno-naukowe, a także ekspozycje muzealne, artystyczne, rzemieślnicze, koncerty plenerowe oraz inscenizacje i rekonstrukcje życia dworskiego i folwarcznego epoki baroku. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie jest wydawcą „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”, w których publikowane są materiały pokonferencyjne, a także artykuły interdyscyplinarne dotyczące m.in. dziejów i kultury regionu, spraw społecznych, zdrowia i ochrony środowiska.

W realizację „Henrykowskich Dni w Siemczynie” zaangażowana jest – z roku na rok – coraz szersza grupa miłośników historii, regionalistów, naukowców. Aktywizują one również mieszkańców wsi, a także licznych woluntariuszy z regionu do uczestnictwa w tym projekcie. Dzięki podejmowanym działaniom zmieniło się nie tylko życie lokalnej społeczności, ale także zmieniła się ranga samej wsi Siemczyno, która stała się rozpoznawalną „marką” na Pojezierzu Drawskim i w województwie zachodniopomorskim.

Nazwa „Henrykowskich Dni” nawiązuje do legendy, według której założycielem wsi był templariusz o imieniu Heinrich i dlatego wieś przez wiele wieków nosiła nazwę Heinrichsdorf, a po II wojnie światowej spolszczoną nazwę Henrykowo. Od 1947 roku nosi nazwę Siemczyno.

Partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia:

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa
  • Sołectwo Siemczyno
  • Gmina Czaplinek
  • Czaplinecki Ośrodek Kultury
  • Powiat Drawski
  • Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

Skip to content