Dr hab. Katarzyna Zalasińska Dyrektorem NID

Powrót
Zdjęcie Katarzyny Zalasińskiej
Data publikacji: 3 January 2022

Z początkiem 2022 stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa objęła dr hab. Katarzyna Zalasińska. Katarzyna Zalasińska jest prawniczką, nauczycielką akademicką, autorką wielu monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie ochrony zabytków, działalności muzeów, bibliotek i archiwów oraz w obrocie dziełami sztuki. W latach 2018-2021 pełniła funkcję dyrektorki Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 była Przewodniczącą Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce.

Dr hab. Katarzyna Zalasińska przez lata współpracowała z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polskim Komitetem ds. UNESCO, a także Biurem Analiz Sejmowych. W latach 2012–2017 była członkinią Rady Ochrony Zabytków, a w latach 2013–2019 członkinią Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego działających przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2015–2016 prezeska Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W latach 2018-2021 dyrektorka Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 była Przewodniczącą Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce. Jest także nauczycielką akademicką – w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Razem z dr Katarzyną Zalasińską będziemy dalej wypełniać naszą ekspercką misję i dbać o ochronę dziedzictwa kulturowego – aby przyszłe pokolenia również mogły się nim cieszyć.

Więcej o sylwetce dr hab. Katarzyny Zalasińskiej w zakładce Dyrekcja.

Skip to content