Projekt „Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza”
Powrót
grafika
Data publikacji: 14 January 2021

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronat nad projektem ,,Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza”, który przybliża muzyczną twórczość ludową zarchiwizowaną i zarejestrowaną przez profesora Dygacza.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza”, który powstał w 2020 roku w ramach Stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii twórczość ludowa przyznanego Agacie Krajewskiej. Rezultaty projektu można oglądać na stronie www.adolfdygacz.pl

Dzięki wnikliwej kwerendzie archiwalnych zbiorów muzycznych profesora Adolfa Dygacza, które w 2018 roku przekazały do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Panie Janina Lipińska-Dygacz oraz Kornelia Dygacz, autorka projektu opracowała mapę miejsc, w których folklorysta rejestrował pieśni ludowe. Większość – z racji zainteresowań etnomuzykologa – pochodzi z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Na stronie internetowej znajduje się mapa z punktami zawierającymi ścieżki dźwiękowe, teksty, opisy pieśni oraz notki o informatorach. Zamieszczono również biografię Profesora i pamiątkowe zdjęcia, których na potrzeby projektu użyczyła Pani Janina Lipińska-Dygacz.

W kolejnym etapie pracy nad projektem (2021 rok) dodane zostaną zrekonstruowane przez autorkę materiały nutowe (do pobrania ze strony).
——
Agata Krajewska jest pracownikiem naukowym Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, a także doktorantką Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pod opieką naukową dr hab. prof. UŚ Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej przygotowuje rozprawę o tradycjach muzycznych Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt „Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza” został zrealizowany w ramach Stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii twórczość ludowa.

Skip to content