DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

<< < KALENDARIUM / 2012 / MAJ > >>

  DZIEDZICTWO
  KULTUROWE W REGIONACH

  mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
   
   
   
  AKTUALNOŚCI

  Dokumentacja i źródła archeologiczne – standardy

  W ramach statutowych działań związanych z wyznaczaniem i upowszechnianiem standardów ochrony i konserwacji zabytków Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmuje współpracę międzynarodową. Od 1999 r. reprezentujemy Polskę w Europejskiej Radzie Archeologicznej (EAC), od dwóch lat aktywnie działamy w Grupie Roboczej EAC „Archeological Archives”. Wynikiem tych prac jest polska wersja "Standardu i przewodnika po najlepszych praktykach sporządzania i przechowywania dokumentacji badań archeologicznych oraz pozyskanych źródeł w Europie".

  >

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – informacja o naborze wniosków

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków krajowych Narodowego Funduszu w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz objętych ochroną w formie Pomnika Historii lub będących w zarządzie parków narodowych.

  >

  << <
  1 2 3 4 5
  > >>