Powrót
Samorząd dla Dziedzictwa
O konkursie

Ogólnopolski Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa” koordynowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs ma na celu promocję i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami.

„Samorząd dla Dziedzictwa” jest skierowany do samorządów gminnych (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania Gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając ustawowe cele realizacji tych programów – ochronę i zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.

Laureaci oraz wyróżnieni wyłonieni przez Jury konkursu otrzymują dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodami dla laureatów konkursu  są filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dodatkowo, w każdej edycji konkursu NID prowadzi w zarządzanych przez siebie kanałach komunikacji kampanię informacyjną na temat dziedzictwa kulturowego gmin oraz działań samorządów w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

Szczegółowe informacje na stronie www.samorzad.nid.pl

Kontakt

Anna Fortuna-Marek – koordynator konkursu
e-mail: amarek@nid.pl

Sekretariat konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów

Galeria

News

Archiwum konkursu

2020

Spośród 26 zgłoszeń spełniających kryteria formalne, w tym 16 z gmin miejskich oraz 10 z gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, jury pod przewodnictwem prof. UJ dr hab. Moniki Murzyn Kupisz, wybrało laureatów oraz przyznało wyróżnienia.

Laureat w kategorii gminy miejskie: miasto Łódź

Jury, oceniając opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Łodzi na lata 2014-2017, nagrodziło kompleksowość i wielowymiarowość spojrzenia na dziedzictwo kulturowe miasta, jego zabytki oraz dziedzictwo niematerialne jako współczesny potencjał rozwojowy o znaczeniu tożsamościowym, ekonomicznym i społecznym, jak również skuteczność i konsekwencję we wdrażaniu programu opieki nad zabytkami Łodzi, przy złożoności zabytkowego zasobu i wielości innych wyzwań o charakterze społecznym i gospodarczym. Dostrzeżone zostały także skuteczne działania w celu uznania za pomnik historii oraz powołanie parku kulturowego. Nie bez znaczenia dla decyzji jury była ogromna skala zrealizowanych zadań powstrzymujących degradację zabytków i chroniących ich wartości (Mia100 Kamienic, Księży młyn, 11 zespołów zieleni). Zauważono również zaangażowanie wielu interesariuszy w realizację zadań związanych z ochroną zabytków, a także dużą aktywność i pomysłowość miasta w realizacji zadań promocyjnych i edukacyjnych.

Wyróżnienia w kategorii gminy miejskie: Bolesławiec, Gdynia, Żyrardów

Laureat w kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie: gmina Paczków

Kapituła doceniła kompleksowość Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Paczków na lata 2016-2019 w powiązaniu z wizją zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozwoju turystyki na jej terenie jak również różnorodność i wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym. Wyróżnienie zostało przyznane za  realizację przedsięwzięć związanych ze staromiejskim założeniem przestrzennym, wyeksponowaniem walorów historycznych i architektonicznych najważniejszych dla miasta obiektów.  Doceniono wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, przekładającego się na zwiększającą się z roku na rok liczbę turystów.

Wyróżnienia w kategorii gminy miejsko – wiejskie i wiejskie: gmina Lubin, gmina Wronki, gmina Żyraków

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content