Powrót
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności http://nid.pl/pl/

Narodowy Instytut Dziedzictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://nid.pl/pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego dla obrazów, pola formularza
 • Elementy mogą nie posiadać odpowiedniego kontrastu
 • Nieprawidłowa struktura dokumentu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Hołubiec.
 • E-mail: promocja@nid.pl
 • Telefon: 22 826 02 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Adres: ul. M. Kopernika 36/40
  00-924 Warszawa
 • E-mail: nid@nid.pl
 • Telefon: +48 22 826 93 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Narodowego Instytutu Dziedzictwa – ul. Mikołaja Kopernika 36/40, Warszawa

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości około 25 metrów od wejścia głównego.

Wejście do budynku znajduje się od strony Placu Juliusza Osterwy. Wejście główne znajduje się u zbiegu ulic Kopernika i Bartoszewicza. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Jest to również wejście przeznaczone dla gości.

Pomieszczenia Instytutu znajdują się na piętrach: 1, 2, 3. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W holu głównym na wysokości recepcji znajdują się niewielkie schody, do których jest rozstawiany podjazd po prawej stronie. W budynku znajduje się winda, gabarytowo odpowiednia dla przewożenia osób na wózkach inwalidzkich. Windą można dojechać i dotrzeć bez przeszkód na 1 piętro budynku, w którym znajduje się gabinet Dyrektora, sekretariat, kancelaria oraz część działów merytorycznych. Nie ma możliwości dojechania windą na piętro 2 oraz 3 do części działów merytorycznych, kadr, księgowości oraz administracji.

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Narodowy Instytut Dziedzictwa – Archiwum – ul. Bartniaka 28, Grodzisk Mazowiecki

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych specjalnie oznaczonych dla osób niepełnosprawnych, natomiast można swobodnie zaparkować na dziedzińcu.

Do budynku prowadzi kilka schodków, nie ma możliwości wjechania na wózku inwalidzkim. Dodatkowo ze względu na wąskie przejścia pomiędzy regałami z dokumentacją archiwalną oraz schody prowadzące na pierwsze piętro, niestety nie ma możliwości skorzystania z zasobów dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddział Terenowy NID w Gdańsku – ul. Św. Trójcy 5, Gdańsk

Miejsca parkingowe znajdują się w odległości 100 m od siedziby Oddziału, przy ul. Rzeźnickiej. Jest 1 znaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W odległości 150 m od siedziby Oddziału, przy ul. Rzeźnickiej 65 znajduje się ogólnodostępny parking (zbiorczy naziemny) czynny całą dobę.

Główne wejście do Oddziału znajduje się z chodnika pokrytego nawierzchnią bitumiczną przy ul. św. Trójcy. Barierą może być próg kamienny o wysokości ok. 8 cm. Drzwi są jednoskrzydłowe otwierane do środka (część ruchoma o szerokości 90 cm oraz część stała z możliwością otwarcia o szerokości ok. 30 cm). Następnie we wnętrzu, po pokonaniu ok. 2 m znajduje się drewniana przegroda wiatrołapu z drzwiami jednoskrzydłowymi o szerokości 90 cm, bez progu. Nawierzchnia wiatrołapu i sieni jest wspólna – są to płyty kamienne układane bez fug.

Sekretariat i pomieszczenia biurowe pracowników znajdują się na 2 kondygnacji naziemnej, na którą prowadzi klatka schodowa z trójbiegowymi schodami i dużą duszą (pustą przestrzenią) w środku. W budynku nie ma windy.

Na parterze, na zachód od sieni (po lewej stronie), znajduje się wejście do archiwum Oddziału (drzwi jednoskrzydłowe, otwierane do wnętrza, o szerokości 90 cm). Do pomieszczeń tych można dostać się z antresoli, na którą prowadzą schody drewniane jednobiegowe), bez windy.

We wnętrzu brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, konieczna jest pomoc pracowników Oddziału, nie ma dzwonków przywoławczych.

We wnętrzu znajdują się 4 toalety – 2 na parterze (damska i męska) i 2 na półpiętrze, powyżej 2 kondygnacji. Wejście do toalet za pośrednictwem wiatrołapu z drzwiami o szerokości 80 cm. W Oddziale nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W pomieszczeniach biurowych nie ma pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Do pomieszczeń biurowych Oddziału można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub oznaczeń kontrastowych.

Pracownia Terenowa NID w Toruniu – ul. Rabiańska 21, Toruń

Budynek mieszczący pracownię znajduje się w strefie zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Parkowanie pojazdów jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na odcinku ulicy Rabiańskiej, przy którym znajduje się wejście do budynku, miejsca parkowania nie zostały wyznaczone. Możliwość pozostawienia pojazdu istnieje na ulicach sąsiednich: Piekary, Rabiańska (na odcinku poniżej numeru 18) oraz Św. Ducha – miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Drogi dojść z pobliskich miejsc parkingowych zawierają się w przedziale 50-150 m.

Wejście do budynku jest przy ul. Rabiańskiej, poprzedzone zewnętrznymi schodami o czterech stopniach. Schody nie zostały wyposażone w urządzenia umożliwiające lub ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Nie są wyposażone w poręcze.

Za drzwiami wejściowymi do budynku znajduje się mały wiatrołap, na którego ścianie na wprost drzwi wejściowych zainstalowany jest domofon połączony bezpośrednio z pomieszczeniami pracowni. Po lewej stronie od wejścia do wiatrołapu znajdują się drzwi wewnętrzne, odblokowywane zdalnie systemem domofonu. Drzwi wewnętrzne zostały wyposażone w mechanizm samoczynnego zamykania. Po poinformowaniu o trudnościach wejścia istnieje możliwość podejścia pracownika w celu ręcznego otworzenia drzwi i przytrzymania skrzydła.

Pomieszczenia biurowe Pracowni znajdują się na trzecim i czwartym piętrze. Do poziomu trzeciego piętra prowadzi winda. Pomieszczenia są dostępne też z klatki schodowej. Pomieszczenia biurowe nie posiadają specjalnych urządzeń ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Toalety, które znajdują się na trzecim i czwartym piętrze, nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parterze wejście do windy znajduje w przeciwległym (w stosunku do drzwi wejściowych do budynku), prawym narożniku holu, będącym następnym pomieszczeniem za wiatrołapem. Po prawej stronie od windy znajdują schody prowadzące na piętra z pomieszczeniami pracowni. Ponieważ schody używane są wyłącznie w sytuacjach szczególnych wejście na nie jest możliwe dopiero do zdjęciu separującego je sznura, zawieszonego między ścianą (z lewej strony) a balustradą (z prawej).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych. Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Oddział Terenowy NID w Krakowie – ul. Św. Tomasza 8/7, Kraków

Miejsce parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami znajduje się 50 metrów od wejścia do budynku mieszczącego siedzibę Oddziału. Ponadto, miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem do budynku. Jest to strefa ograniczonego ruchu. Ograniczenia nie obejmują pojazdów z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej.

Lokal mieszczący Oddział znajduje się w prywatnej kamienicy wpisanej do rejestru zabytków, jest wynajmowany przez NID, co ogranicza możliwość wprowadzania modyfikacji w substancję architektoniczną. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze, a w oficynie znajduje się archiwum PP PKZ.

Do kamienicy prowadzi wejście bez progów i schodów, które jest odpowiednio szerokie, aby móc wjechać wózkiem. Oddział znajduje się na pierwszym piętrze i jest dostępny wyłącznie za pomocą schodów drewnianych dwubiegowych ze spocznikiem. Nie ma udogodnień dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Oficyna archiwalna znajduje się na tyłach posesji, dostęp do niej z sieni kamienicy prowadzi przez podwórko z nierówną nawierzchnią z płyt chodnikowych. W drzwiach wejściowych jest niski stopień. Wewnątrz komunikacja pionowa (cztery kondygnacje) odbywa się wyłącznie klatką schodową bez windy i udogodnień dla osób z ograniczeniami ruchu.

W pomieszczeniach Oddziału nie ma różnic poziomów. Utrudnieniem są niskie, drewniane progi w drzwiach do poszczególnych pomieszczeń oraz „labiryntowy” układ pomieszczeń z długimi drogami dojścia do konkretnych pokoi.

W oficynie archiwalnej komunikację pionową zapewnia klatka schodowa ze schodami dwubiegowymi, ze spocznikami. Sala studialna znajduje się w najwyższej kondygnacji. Praktycznie jest niedostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta znajduje się w pobliżu wejścia do lokalu. Nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale jest przestronna, wyposażona w umywalkę, a dostęp zapewniają drzwi o odpowiedniej szerokości.

W oficynie archiwalnej toaleta znajduje się na najwyższej kondygnacji, jest mała i wejście do niej prowadzi przez wąskie drzwi.

W pomieszczeniach biurowych Oddziału nie są dostępne pętle indukcyjne i nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Do Oddziału można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub oznaczeń kontrastowych.

Pracownia Terenowa NID w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 16/13, Kielce

Miejsca postojowe znajdują się bezpośrednio przy budynku, z możliwością zaparkowania na poszerzonym miejscu parkingowym dedykowanym NID, w odległości ok. 15 m od wejścia tylnego i ok. 70 m od wejścia frontowego.

Dojście/dojazd do wejścia frontowego jest płaski, bezstopniowy i bezkrawężnikowy. Wejście z chodnika bez stopni, drzwiami rozwieranymi o szerokości 95 cm, z progiem 2 cm.

Budynek ma parter i dwa piętra. Pracownia znajduje się na II piętrze, na które dojście prowadzi dwubiegowymi schodami o szerokości 125 cm z podestami 150 cm. Nie ma windy ani podnośnika schodowego.

Lokal Pracowni znajduje się na dwóch poziomach – na podstawowym są pokoje biurowe, na antresoli biblioteka oddziałowa, dostępna schodami wewnętrznymi. Wejście z klatki schodowej do lokalu drzwiami o szerokości 90 cm bezprogowymi; poziom podstawowy jest jednolity, a drzwi między pokojami o szerokości 80 cm. Nie ma ograniczeń w dostępności pomieszczeń poziomu podstawowego.

Toaleta znajduje się na poziomie podstawowym, nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Możliwa jest wizyta z psem asystującym lub przewodnikiem.

Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w języku brajla.

Nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumaczenia polskiego języka migowego.

Oddział Terenowy NID w Olsztynie – ul. 11 Listopada 4, Olsztyn

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przy budynku, od strony podwórza. Jest to mały parking (3-4 samochody). Brak tam miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych. Jest możliwość zaparkowania na drugim parkingu, w odległości ok. 120 metrów od budynku. Na tym parkingu są wydzielone 2 miejsca dla niepełnosprawnych.

Oddział dysponuje lokalem znajdującym się na 3 kondygnacji budynku biurowego, usytuowanego bezpośrednio przy ulicy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy i od podwórka. Wejście od ulicy poprzedzone jest progiem oraz schodami już wewnątrz budynku (trzy stopnie). Od strony podwórka znajdują się wysokie schody, o biegu równoległym do budynku, sąsiadujące ze schodami do innych wejść. Nie ma pochylni dla wózków.

Oddział znajduje się na drugim piętrze. Schody są wysokie i szerokie. Nie ma windy ani innych urządzeń pozwalających dotrzeć osobom na wózkach.

Klatka schodowa prowadzi do korytarza, przy którym znajdują się pokoje biurowe i biblioteka Oddziału. Przy wejściu do biura jest próg utrudniający wjazd wózkiem, pomieszczenie biblioteki dostępne jest bez progów.

W pomieszczeniach biurowych i bibliotece znajdują się stosunkowo wąskie jednoskrzydłowe drzwi.

W budynku nie ma ogólnodostępnej toalety dla dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W pomieszczeniach Oddziału nie są dostępne pętle indukcyjne, nie ma też możliwości skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Do pomieszczeń biurowych oddziału można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub oznaczeń kontrastowych.

Pracownia Terenowa NID w Białymstoku – ul. Dojlidy fabryczne 23, Białystok

Siedziba Pracowni usytuowana jest w zabytkowym Pałacu Hasbacha. Przestrzeń budynku nie jest przyjazna dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

W Pałacu Hasbacha siedziby mają Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, dla tego też bezpośrednio przed pałacem wyznaczone są miejsca parkingowe przeznaczone dla pracowników tych instytucji. W pobliżu (100 m) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Dla osób z niepełnosprawnościami jest przeznaczone jedno miejsce i jest ono oznaczone nr rejestracyjnym samochodu konkretnej osoby zatrudnionej w WUOZ.

Wejście do Pracowni znajduje się w elewacji frontowej, poprzedzone jest 3 schodami. Są to drzwi dwuskrzydłowe. Nie ma pochylni, barierek stałych, domofonu lub wideodomofonu. W budynku nie ma windy. Siedziba mieści się na drugim piętrze i dostępna jest wyłącznie schodami. Drzwi wejściowe do siedziby mają szerokość 75 cm, drzwi wewnętrzne mają szerokość 71 cm, drzwi do toalety mają szerokość 61 cm, co uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Siedziba Pracowni mieści się w na strychu adaptowanym na potrzeby biurowe – na drugiej kondygnacji. Za drzwiami wejściowymi są dwa stopnie, mogące stanowić utrudnienie w poruszaniu się. Biuro nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku zamontowane są stacjonarne pętle indukcyjne, które znajdują się w biurze podawczym WUOZ.

Do pomieszczeń Pracowni można wejść z psem asystującym. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.

Oddział Terenowy NID w Opolu – ul. Krawiecka 13, Opole

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie 0.

Siedziba Oddziału Terenowego w Opolu znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie, obok siedziby Wydziału Środowiska UM Opole. Do siedziby Oddziału NID prowadzi szeroka, widna klatka schodowa bez specjalnych udogodnień architektonicznych dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Dla osób na wózkach dostępny jest szeroki korytarz bez podestów i drzwi, z dodatkowo (w razie potrzeby) otwieranym skrzydłem na parterze. W budynku nie ma windy, ani publicznych toalet dostępna dla osób z niepełnosprawnością (w razie konieczności można skorzystać z toalety OT znajdującej się w ciągu komunikacyjnym korytarza).

Budynek usytuowany jest w bliskim sąsiedztwie Rynku w Opolu, w centrum miasta. Przy siedzibie OT na ul. Krawieckiej znajdują się miejsca parkingowe (strefa parkingowa A – płatna), w tym dwa zarezerwowane dla osób z niepełnosprawnościami (bezpośrednio przed wejściem do siedziby OT, w odległości około 2 metrów). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pracownia Terenowa NID w Katowicach – ul. Mickiewicza 29, Katowice

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio pod siedzibą Pracowni, przy ul. Mickiewicza i ul. Sobieskiego. Ponadto w sąsiedztwie biurowca, przy ul. Mickiewicza 23-27, mieści się duży, płatny parking strzeżony. Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są naprzeciw budynku, na rogu ul. Mickiewicza i Sobieskiego (ok. 40 m od budynku).

Wejście główne do budynku, w którym mieści się Pracownia, poprzedzone jest schodami. Wejście boczne, z windą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mieści się po prawej stronie od wejścia głównego, w wieży B (wschodniej), i jest widoczne z ul. Mickiewicza. Przy wejściu tym umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika recepcji.

Pracownia mieści się na 17. piętrze w wieży A. Po wejściu do budynku należy udać się do recepcji w celu pobrania magnetycznej karty dostępu, umożliwiającej przejście przez bramki wejściowe i dostęp do windy.

W budynku nie ma barier przestrzennych w dostępie dla osób ze szczególnymi potrzebami w poziomych lub pionowych ciągach komunikacyjnych. Zainstalowane są windy zapewniające komunikację z kondygnacją, na której mieści się Pracownia. Drzwi windy otwierają się automatycznie, ponadto windy wyposażone są w system sygnalizacji optycznej i dźwiękowej. Dostępność biura oraz szerokość korytarzy i schodów w obiekcie umożliwia swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi i na wózkach inwalidzkich.

Na piętrze, na którym mieści się Pracownia, znajdują się toalety ogólnodostępne. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie wysokiego parteru w wieży A (dostęp windą).

W Pracowni nie ma pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego. W windach zainstalowany jest system sygnalizacji świetlnej (przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem).

Do pomieszczeń biurowych NID można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W windach zainstalowany jest system sygnalizacji dźwiękowej (dotarcie do celu i położenie windy sygnalizowane jest informacją głosową).

Pracownia Terenowa NID w Łodzi – ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U, Łódź

Biuro zlokalizowane jest przy dość ruchliwej ulicy, wzdłuż której zlokalizowane są ogólnodostępne, płatne, parkingi miejskie siedziby (w zasięgu około 50 – 100 metrów od wejścia do budynku). Przy ul. Rewolucji, w pobliżu PT NID brak miejsc przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnoprawnych. Siedziba mieści się w kamienicy, do której należy podwórze. Jednak na podwórzu nie ma miejsc przeznaczonych dla NID – stąd brak pewności parkowania.

Wejście do siedziby z poziomu ulicy prowadzi przez bramę. Istnieje możliwość pełnego otwarcia bramy dla osoby poruszającej się na wózku. Barierą jest wysoki stopień (ok. 40 cm) przed wejściem z bramy do klatki schodowej. W budynku jest winda standardowych rozmiarów. Siedziba mieści się na II piętrze, w pomieszczeniach nie ma barier architektonicznych.

W siedzibie jest toaleta, w głębi zajmowanego mieszkania. Pomieszczenie jest dość wąskie. Szerokość drzwi wejściowych – 60 cm.

W siedzibie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Możliwy jest pisemny kontakt z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi.

Do siedziby PT NID w Łodzi łatwo można wejść z psem przewodnikiem, psem asystującym. Brak oznaczeń kontrastowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla.

Oddział Terenowy NID w Poznaniu – ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Przed bramą budynku znajdują się miejsca parkingowe oznaczone. Oddział mieści się na 2 piętrze. W budynku nie ma windy.

W Oddziale nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dostępna znajduje się na parterze.

W pomieszczeniach biurowych nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub oznaczeń kontrastowych.

Do Oddziału można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.

Pracownia Terenowa NID w Szczecinie – Plac Orła Białego 1, Szczecin

Pracownia Terenowa mieści się w budynku przy pl. Orła Białego 1, w ścisłym centrum miasta, w dzielnicy Stare Miasto. Wzdłuż pierzei zabudowy wydzielone są płatne miejsca parkingowe, w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych – w odległości około 30 metrów od wejścia do budynku.

Dodatkowo, bezpośrednio przed wejściem do budynku, znajdują się dwa miejsca postojowe, przeznaczone do rotacyjnej obsługi pomieszczeń biurowych i usługowych.

Bezpośrednie wejście do budynku (do holu) poprzedzone jest jednym stopniem. Pracownia znajduje się na 1-piętrze, dostępnym po trzybiegowych schodach (z podestami), o szerokości biegów ok. 1,3 m. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, o szerokości 85 cm.

Lokal biurowy PTS mieści się na jednaj kondygnacji, z pomieszczeniami na jednym poziomie, dostępnymi od strony wewnętrznego, szerokiego (ok. 3 m) korytarza.

Budynek biurowo-usługowy przy pl. Orła Białego 1 jest dwupiętrowy (z poddaszem), z dwiema klatkami schodowymi, bez windy.

W lokalu biurowym PTS znajdują się dwie (żeńska i męska) toalety, dostępne przez standardowe drzwi o szer. 80 cm. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższa toaleta, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się na parterze budynku, w restauracji i jest dostępna po zgłoszeniu się do obsługi lokalu.

W Pracowni nie ma pętli indukcyjnej oraz nie ma osoby ze znajomością polskiego języka migowego.

Do Pracowni można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pracownia nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla i nie ma oznaczeń kontrastowych.

Oddział Terenowy NID w Rzeszowie – ul. Hetmańska 15, Rzeszów

Płatne miejsca parkingowe dostępne są przy ul. Hetmańskiej, w odległości ok. 10 m od budynku. Miejsca te znajdują się na wydzielonym przez samorząd miasta obszarze – wzdłuż chodnika ul. Hetmańskiej, m.in. przylegającym do budynku, w którym znajduje się siedziba Oddziału. Kilka miejsc przy budynku dedykowanych jest osobom z niepełnosprawnościami – zarezerwowane są dla Polskiego Związku Niewidomych.

Siedziba Oddziału znajduje się na parterze kilkukondygnacjowego budynku, jednak brak jest rozwiązań umożliwiających samodzielne wejście dla osób poruszających się na wózkach. Wejście do siedziby Oddziału posiada bariery przestrzenne – dwa schody zewnętrzne i pięć wewnętrznych. Wejście zaopatrzone jest w domofon; po jego uruchomieniu możliwa jest pomoc pracownika Oddziału. Wewnątrz siedziby nie ma ograniczeń w dostępie dla osób poruszających się na wózkach – lokal jest przestronny, usytuowany na jednym poziomie.

W siedzibie Oddziału nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. W pomieszczeniach biurowych nie są dostępne pętle indukcyjne, nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Do pomieszczeń Oddziału można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.

Pracownia Terenowa NID w Lublinie – ul. Krakowskie Przedmieście 10/Przechodnia 2, Lublin

Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się na Placu Wolności, przy budynku III LO im. Unii Lubelskiej. Są to miejsca płatne – położone w strefie płatnego parkowania na terenie centrum miasta Lublin. W tym miejscu znajduje się także jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Odległość od miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do wejścia do budynku od strony ul. Przechodniej wynosi ok. 100 m. Trasa między miejscem parkingowym a wejściem do budynku nie zawiera barier architektonicznych: prowadzi po równym terenie, bez krawężników przy przejściu dla pieszych.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Przechodniej, do budynku prowadzi 1 stopień. Pracownia zlokalizowana jest na 3 i 4 kondygnacji obiektu (biuro na 3, archiwum na 4). Schody nie posiadają żadnych udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach. W budynku nie ma windy.

Wewnątrz pomieszczeń biura Pracowni nie ma żadnych barier utrudniających poruszanie. Pomiędzy biurem, a archiwum są schody bez udogodnień.

Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do pomieszczeń Pracowni można wejść z psem asystującym. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych.

Oddział Terenowy NID we Wrocławiu – ul. Władysława Łokietka 11, Wrocław

Publiczne miejsca parkingowe znajdują są przy ul. Władysława Łokietka, odległość do najbliższego wynosi 2 metry. Nie ma miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku jest pochylnia, a dalej winda dostosowana do samodzielnego przejazdu wózkiem inwalidzkim. Budynek jest po remoncie, spełnia wymagania likwidacji barier architektonicznych.

Nie ma barier przestrzennych (schodów, progów) w pomieszczeniach biurowych oraz w czytelni, gdzie udostępniane są materiały Oddziału.

Jedna z toalet w siedzibę OT jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Do pomieszczeń OT można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W windzie, na przyciskach sterowniczych, są oznaczenia w alfabecie brajla. W pomieszczenia Oddziału nie ma takich oznaczeń.

Pracownia Terenowa NID w Zielonej Górze – ul. B. Chrobrego 16/3, Zielona Góra

Wzdłuż ulicy B. Chrobrego, tuż przy budynku w którym mieści się Pracownia, znajduje się szereg płatnych miejsc parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do biura znajduje się z tyłu budynku. Odległość od miejsc parkingowych do tego wejścia wynosi ok. 20 m. Ponadto, istnieje możliwość dojazdu na podwórko, gdzie pracownicy parkują swoje samochody – wtedy odległość do drzwi wynosi kilka metrów.

Pracownia znajduje się na pierwszym piętrze. Wejście do budynku poprzedzone jest trzema ceglanymi stopniami. Wyżej prowadzą dwubiegowe schody z drewnianymi stopniami oraz z barierką z pochwytem. W budynku nie ma windy.

Drzwi wejściowe są szerokie, podobnie jak drzwi do poszczególnych pomieszczeń (ok. 100 cm.). Szeroki jest także korytarz (ok. 180 cm.). Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie, a w drzwiach nie ma progów.

W biurze znajdują się dwie toalety. Nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ale są na tyle duże, że osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą z nich korzystać.

W pomieszczeniach biurowych nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub oznaczeń kontrastowych. Do Pracowni można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.

Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy – ul. Wybrzeżna 25, Łęknica

Pracownia w Łęknicy ma 3 siedziby, dwie z nich znajdują się przy ul. Granicznej, trzecia to Pawilon Informacyjny przy wejściu na teren Parku Mużakowskiego. Wizyty w siedzibach wiążą się przede wszystkim z obsługą ruchu turystycznego oraz sprzedażą towarów i usług.

Parkingi są ogólnodostępne dla użytkowników i petentów, bezpłatne. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Parkingi znajdują się w odległości od 10 do 30 metrów do wejścia.

Biuro główne znajduje się przy ul. Granicznej 7 w budynku piętrowym. Wejście znajduje się z tyłu budynku. Główne biuro znajduje się na 3 piętrze, do którego prowadzi klatka schodowa bez windy. W biurze nie ma recepcji. Biuro nie jest przeznaczone dla petentów. Nie ma barier architektonicznych. Korytarze, szerokość otworów drzwiowych i toaleta są dostosowane do osób poruszających się na wózkach (toaleta jest ogólnodostępna). Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Biuro techniczne znajduje się przy ul. Granicznej 7 w budynku parterowym. Wejście do biura technicznego znajduje się z przodu budynku. Nie ma w nim recepcji. W godzinach pracy pracownik ochrony pełni rolę dozorująco – informacyjną. Przy wejściu są wysokie progi – bariera dla osób na wózkach. W biurze odbywa się obsługa osób związana ze sprzedażą drewna i usług. Nie ma barier architektonicznych. Korytarze, szerokość otworów drzwiowych, toaleta są dostosowane do osób poruszających się na wózkach (toaleta jest ogólnodostępna). Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pawilon Informacyjny znajduje się przy wejściu na teren Parku Mużakowskiego. Jest to budynek parterowy, drewniany, czynny sezonowo, przeznaczony głównie do obsługi ruchu turystycznego.

Parking jest przy wejściu w strefie objętej zakazem wjazdu. Jest dostępny tylko dla użytkowników i petentów, bezpłatny. W tej strefie jest również wyznaczony i oznakowany parking dla osób niepełnosprawnych, niepłatny, w odległości około 20 metrów od wejścia. Pozostałe parkingi – dla turystów poza terenem parku, są płatne. Przy parkingu jest toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych – jest to teren miasta Łęknica.

Wejście do budynku ze względu na wysoki próg może być barierą dla osób na wózkach. W budynku występują bariery architektoniczne – korytarze, szerokość otworów drzwiowych i toaleta nie są dostosowane do osób poruszających się na wózkach, nie ma toalety ogólnodostępnej w budynku. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Teren parku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach. Główne drogi nie mają barier architektonicznych, mają odpowiednią szerokość i nawierzchnię. Duże różnice wysokości terenu mogą wymagać pomocy osób trzecich. Ścieżki parkowe mają bariery w postaci schodów i wąskich kładek. Istnieje możliwość zwiedzania parku bryczkami. Na terenie parku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zwiedzanie może odbywać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Zespół pałacowo-parkowy” w Trzebinach – Trzebiny-Pałac

Od strony wschodniej Pałacu znajduje się utwardzony parking. Możliwe jest też zaparkowanie na podjeździe przed wejściem głównym oraz od strony parku. Autokary mogą parkować przed bramą parku, na drodze wewnętrznej NID (dz. 83/1).

Do głównego wejścia do budynku prowadzą trzy stopnie. Za drzwiami wejściowymi są wewnętrzne drzwi wahadłowe. Pracownicy pomagają w poruszaniu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pałac ma parter i piętro. Wewnątrz pałacu znajduje się dziedziniec, z którego można przejść do parku i na holl. Na piętro można dostać się wyłącznie po schodach. W pałacu znajduje się prawidłowo oznakowane wyjście ewakuacyjne.

Toalety znajdują się na parterze i piętrze. Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub oznaczeń kontrastowych.

Jest możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Dla psów dostępna jest woda do picia.

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content