Zostań częścią drugiej edycji Dnia Architektury Drewnianej!
Powrót
dzieci wyglądające przez okno drewnianego domu
Data publikacji: 7 June 2024

W dniach 23-25 sierpnia br. będziemy obchodzić drugą edycję Dnia Architektury Drewnianej (#DAD), którego główną ideą jest upowszechnianie tego wyjątkowego elementu kultury poprzez nieodpłatne udostępnienie zabytkowych obiektów szerokiej publiczności. Już teraz zapraszamy właścicieli i użytkowników zabytkowej architektury drewnianej do aktywnego udziału w drugiej edycji Dnia Architektury Drewnianej.

DAD jest świętem właścicieli, użytkowników oraz opiekunów obiektów drewnianych. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i popularyzatorski. Prowadzone w jego toku prelekcje, wykłady oraz promocja dobrych praktyk podnoszą kompetencje użytkowników oraz ogółu społeczeństwa.

Pierwsza edycja Dnia Architektury Drewnianej odbyła się 26 sierpnia 2023 roku w Zakopanem. Do udziału w wydarzeniu udało nam się zaprosić właścicieli 17 obiektów. Można było zwiedzać wyjątkowe, drewniane wille, takie jak Dom “Pod Jedlami” Jana Gwalberta Pawlikowskiego, willa „Koszysta” – dom Jana Sztaudyngera, willa „Cicha” – dom Karola Kłosowskiego, willa „Harenda” – dom Jana Kasprowicza czy willa „Maliniakówka” – dom rzeźbiarza Antoniego Kenara. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, na hasło „dzień architektury drewnianej”, nieodpłatnie otworzyło oddziały – willę „Kolibę”, willę „Okszę” oraz chałupę Gąsieniców Sobczaków. W ciągu jednego dnia obiekty zostały odwiedzone przez blisko 1500 osób.

Zostań częścią Dnia Architektury Drewnianej!

Wszystkich właścicieli obiektów drewnianych zachęcamy do zaprezentowania ich szerszej publiczności. Aby twój obiekt również znalazł się na liście udostępnionych drewnianych budynków w ramach DAD 2024, należy zarejestrować się przez formularz podany poniżej. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca.

Udostępnienie obiektu drewnianego podczas Dnia Architektury Drewnianej – REJESTRACJA

Warunki uczestnictwa w DAD 2024:

  1. Rejestracja obiektów odbywa się na podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej. Właściciele zgłoszonych obiektów zostaną poinformowani drogą mailową o zarejestrowaniu udziału w wydarzeniu.
  2. Udział w wydarzeniu oraz udostępnianie obiektu jest bezpłatne.
  3. Dzień Architektury Drewnianej odbędzie się w przeciągu weekendu 23 – 25 sierpnia 2024r. Konkrety dzień oraz godziny udostępniania obiektu są określane przez Właścicieli obiektu.
  4. Właściciel obiektu określa granicę, obszar oraz formę udostępniania nieruchomości.
  5. Ewentualną rezygnację z udziału w wydarzeniu należy zgłosić niezwłocznie, maksymalnie do dnia 10 sierpnia 2024r. poprzez przesłanie informacji na adres mailowy: zakopane@nid.pl
  6. Gospodarze obiektów, którzy wezmą udział w wydarzeniu otrzymają pakiet edukacyjny NID oraz pisemne Podziękowanie za udział w wydarzeniu. Udział w wydarzeniu jest formą udostępniania obiektu oraz jest działaniem  o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

Dzień Architektury Drewnianej objęty jest patronatem Polskiego Radia S.A.

Skip to content