Narodowy Instytut Dziedzictwa na seminarium naukowym „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”
Powrót
Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji
Data publikacji: 5 June 2024

W dniach 27-28 maja br. w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe zatytułowane „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”, współorganizowane przez Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji”, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Miasto Poznań. Narodowy Instytut Dziedzictwa objął wydarzenie patronatem.

W seminarium „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji” wzięli udział m. in: eksperci w zakresie rewitalizacji, Jolanta Goszczyńska – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

W ramach uroczystego otwarcia seminarium głos zabrała dr hab. Monika Bogdanowska – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na szczególne znaczenie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji i jego wagi dla podejmowanych w tym procesie działań skierowanych do lokalnych społeczności. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Skalski – Prezes Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji” – w swojej prezentacji mówił o przyszłości rewitalizacji w Polsce, jej szansach i stojących przed nią wyzwaniach.

Problematyka i tematy poruszane w ramach wystąpień podczas pierwszego dnia seminarium dotyczyły m. in.: partycypacji społecznej w rewitalizacji, w szczególności roli społeczności lokalnej w tym procesie, zieleni w mieście, estetyki i dostępności przestrzeni publicznych oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Stowarzyszeniem „Forum Rewitalizacji”, współorganizatorem seminarium, Anna Dyszkant – główny specjalista w Dziale Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo, Koordynator Projektu „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”, przedstawiła dotychczasowe działanie NID i zadania, które będą realizowane przez Instytut do 2027 roku, w oparciu o dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Prezentacja towarzysząca wystąpieniu dostępna jest do pobrania tutaj.

Drugiego dnia seminarium, eksperci w zakresie rewitalizacji poprowadzili warsztaty dotyczące przyszłości ulicy Św. Marcina w Poznaniu. Ich efekty posłużą do przygotowania rekomendacji dotyczących kierunków dalszych działań zmierzających do przyjęcia najlepszych rozwiązań w celu jej dalszego rozwoju jako kulturo- i centrotwórczego punktu na mapie miasta.

Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”, fot. NID/ Anna Dyszkant
Wystąpienie dr hab. Moniki Bogdanowskiej, zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa podczas seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”, fot. NID/ Anna Dyszkant
Seminarium Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”, fot. NID/ Anna Dyszkant
Skip to content