Sesja Narodowego Instytutu Dziedzictwa podczas Międzynarodowego Kongresu Kultura Miasta Regeneracyjnego w Łodzi
Powrót
sesja tematyczna Narodowego Instytutu Dziedzictwa podczas Kongresu Kultura miasta regeneracyjnego
Data publikacji: 20 May 2024

14 maja 2024 roku, dr Karolina Grabowska-Garczyńska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadziła sesję tematyczną –  „Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwoju miasta” podczas IV Międzynarodowego Kongresu Kultura Miasta Regeneracyjnego.

IV Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego to wydarzenie skoncentrowane na roli kultury w procesie odnawiania i rozwoju miast. Kultura w kontekście miast regeneracyjnych jest rozumiana szerzej – jako kluczowy element strukturalny, który przyczynia się wzrostu kapitału społecznego miasta. Podczas kongresu eksperci z różnych dziedzin dyskutowali o wpływie kultury na wartości i zachowania społeczne, oraz wykorzystaniu jej do poprawy jakości życia w mieście.

Kongres odbył się 14 i 15 maja, w budynku dawnej Elektrociepłowni Łódzkiej. Każdego dnia można było wziąć udział w sesjach tematycznych. Jedną z nich, „Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwoju miasta” poprowadziła dr Karolina Grabowska-Garczyńska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Paneliści w składzie: Maria Badeńska-Stapp (Urząd Miasta w Żyrardowie), Michał Dębowski (Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Szczecin), Paweł Filipowicz (Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP), dr Paulina Legutko-Kobus (SGH), dr Agnieszka Konior (Uniwersytet Jagielloński) i Agata Mucha (NID), dyskutowali o sukcesach i porażkach planowania miejskiego, a także wyzwaniach rewitalizacyjnych z uwzględnieniem aspektów przestrzennych, społecznych i ekonomicznych. Na przykładach z Łodzi, Żyrardowa i Szczecina mówiono o tym, jakie są charakterystyczne cechy dziedzictwa tych miast i jak potencjał dziedzictwa jest wykorzystywany w ich rozwoju. Nie zabrakło także rozmów o tym, jak niematerialne dziedzictwo kulturowe wpisuje się tkankę miasta i czy w procesie regeneracji miasta możemy doprowadzić do degeneracji lokalnych tradycji.

IV Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego, 14-15 maja,
fot. NID/ Agnieszka Lorenc-Karczewska
paneliści Maria Badeńska-Stapp, Michał Dębowski, Paweł Filipowicz, dr Paulina Legutko-Kobus, dr Agnieszka Konior, Agata Mucha, dr Karolina Grabowska-Garczyńska fot. NID/ Agnieszka Lorenc-Karczewska
sesja tematyczna Narodowego Instytutu Dziedzictwa podczas Kongresu Kultura miasta regeneracyjnego,
fot. NID/ Agnieszka Lorenc-Karczewska
Skip to content