Ruszył nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2024 roku
Powrót
Góra Zamkowa we Wleniu
Data publikacji: 25 April 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa 25 kwietnia 2024 r. uruchamia nabór do dziewiątej edycji programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”. O dofinansowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami będą mogły ubiegać się polskie organizacje pozarządowe. Budżet programu wynosi 1 220 000 zł.

Celem programu „Wspólnie dla dziedzictwa” jest wzmacnianie społecznego zaangażowania w ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Wnioskodawcami programu „Wspólnie dla dziedzictwa” mogą być organizacje pozarządowe, które planują realizować projekty obejmujące prace porządkowe przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnych ewidencjach zabytków. W ramach programu można także aplikować o dofinansowanie zadań polegających m.in. na identyfikowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego) czy wzmacnianiu praktyk społeczno-kulturowych, np. tradycji rękodzielniczych, tradycyjnych technik budowlanych. Dofinansowaniem objęte mogą być również projekty edukacyjne i popularyzujące wiedzę na temat wartości dziedzictwa materialnego oraz promujące dobre praktyki w zakresie poszukiwania zabytków zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony dziedzictwa archeologicznego. W projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe uczestniczą wolontariusze, zyskując nowe doświadczenie i podnosząc swoje kompetencje z zakresu opieki nad dziedzictwem kulturowym.

Tegoroczny nabór wniosków do programu Wspólnie dla dziedzictwa rozpocznie się 25 kwietnia 2024 r. i potrwa do 27 maja 2024 r. do godz. 15.00. Aplikacje należy składać za pomocą platformy informatycznej: witkac.pl link do konkursu.

Przed wysłaniem aplikacji należy zapoznać się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu oraz Instrukcją Wypełniania wniosku. Niezbędne informacje i dokumenty dostępne są na stronie Instytutu: w zakładce Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa.

Wspólnie dla dziedzictwa” to program zapoczątkowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2016 r. z myślą o angażowaniu społeczeństwa w poznawanie oraz opiekę nad lokalnym dziedzictwem kulturowym. W ramach dotychczasowych ośmiu edycji „Wspólnie dla dziedzictwa” o dotacje ubiegało się ponad 1200 inicjatyw z całej Polski, z czego wsparcie otrzymały 303 projekty.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content