8 maja zapraszamy na webinarium dotyczące programu „Niematerialne – przekaż dalej”
Powrót
wyplatanie kosza wiklinowego
Data publikacji: 25 April 2024

Zapraszamy do udziału w webinarium na temat przygotowania projektów w ramach programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne – przekaż dalej”.

Celem programu „Niematerialne – przekaż dalej” jest wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Pierwsza edycja programu została zrealizowana w 2023 r. i pozwoliła na wykonanie 11 zadań dotyczących 11 różnych zjawisk wpisanych na Krajową listę. Nabór do drugiej edycji programu rozpoczął się 22 kwietnia.

Program „Niematerialne – przekaż dalej” jest ukierunkowany na wsparcie Depozytariuszy wskazanych wyżej zjawisk i dobrych praktyk, dlatego udział Depozytariuszy w realizacji zgłaszanych do konkursu zadań jest jednym z warunków poprawności wniosku o dofinansowanie.

Termin: 8 maja 2024 r. godz. 11.00
Czas trwania: 1,5 godziny
Link do rejestracji: <tutaj>

Webinarium odbędzie się na platformie Teams. Spotkanie ma charakter otwarty i bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Podczas webinarium:

 • przedstawimy założenia i cele programu oraz strukturę wniosku o dofinansowanie,
 • omówimy rodzaje działań, które mogą być dofinansowane w ramach programu,
 • wskażemy istotne kwestie dla prawidłowości formalnej wniosku,
 • powiemy o czym pamiętać, planując zadania w ramach programu,
 • odpowiemy na pytania.

Webinarium adresowane jest w szczególności do:

 • Depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, głównie zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 
 • organizacji pozarządowych, samorządowych instytucji kultury oraz kościołów i związków wyznaniowych planujących złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Niematerialne – przekaż dalej,
 • partnerów i współorganizatorów projektów.

Program webinarium:

 1. Otwarcie spotkania – Elżbieta Ofat, Zastępca Dyrektora NID
 2. Omówienie celów programu i działań, które mogą być realizowane w ramach składanych zadań – Katarzyna Sadowska-Mazur, kierownik Zespołu ds. Dziedzictwa niematerialnego w NID
 3. Informacje i wskazówki na temat zasad formalnych ubiegania się o dofinansowanie projektów w programie „Niematerialne – przekaż dalej” – Małgorzata Brzozowska, koordynator programu
 4. Odpowiedzi na pytania.

Program „Niematerialne – przekaż dalej” jest realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content