Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa – nowy poradnik z serii dotyczącej światowego dziedzictwa
Powrót
Grupa osób siedzących przy stole
Data publikacji: 9 October 2023

Uwzględnienie potrzeb rozwojowych, dobrobytu społeczności i ochrony dziedzictwa jest coraz bardziej zauważalnym wyzwaniem. Jedną z powtarzających się kwestii Komitetu Światowego Dziedzictwa, wyrażanych podczas przeglądu stanu zachowania dóbr światowego dziedzictwa, pozostaje obawa o wiarygodność i terminowość ocen projektów inwestycyjnych, które mogą oddziaływać na ich wyjątkową uniwersalną wartość. Wiele z tych miejsc zmaga się z rosnącą presją ze strony różnego rodzaju projektów rozwojowych zarówno w ich obrębie, jak i wokół nich. Ocenianie oddziaływania takich projektów – przed podjęciem decyzji o ich realizacji – ma zasadnicze znaczenie nie tylko w zakresie zapobiegania szkodom w światowym dziedzictwie, lecz także dla określania ewentualnych zrównoważonych rozwiązań.

Niniejszy poradnik – jako praktyczne źródło informacji – zawiera wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa, a także praktyczne wskazówki, w tym listy kontrolne i glosariusz, które wyznaczają ramy dla przeprowadzania ocen oddziaływania w odniesieniu do miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Jest to kolejna już publikacja z serii poradników dotyczących światowego dziedzictwa, przetłumaczona na język polski przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako wspólne przedsięwzięcie z UNESCO i trzema organizacjami doradczymi Komitetu Światowego Dziedzictwa – ICCROM, ICOMOS i IUCN.

Oryginalny tytuł: Context Heritage World a in Assessments Impact for Toolkit and Guidance. Opublikowany w 2022 przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO, ICCROM, ICOMOS i IUCN).

Niniejsza publikacja jest dostępna w ramach otwartego dostępu zgodnie z warunkami licencji Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 IGO (CC-BY-NC-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org//licenses/bync-sa/3.0/igo/ ). Posługując się nią, użytkownik zgadza się na warunki korzystania  z Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO (http://www.unesco.org/en/open-access/cc-nc-sa ). 

Poradnik Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Download Poradnik Wytyczne i zestaw narzędzi do ocen oddziaływania w kontekście światowego dziedzictwa

Skip to content