Rewitalizacja Willi „U Dziadka” w Otwocku – pierwsze efekty
Powrót
remontowana Willa u Dziadka w Otwocku
Data publikacji: 4 September 2023

Willa „U Dziadka” wybudowana została w nurcie rzadko stosowanego w drewnianej architekturze letniskowej modernizmu, co wyróżnia ją na tle otwockiej zabudowy. Wkrótce, dzięki trwającym pracom konserwatorskim, odzyska ona dawną świetność.

Budynek wzniesiony został w latach 20. XX w. Od 2019 roku willa „U Dziadka” jest własnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jej ówczesny stan można zobaczyć na pierwszym zdjęciu. Budynek ma zostać siedzibą Centrum Architektury Drewnianej, którego eksperci dbają o modelowe przeprowadzenie rewitalizacji.

Od momentu zakupu rozpoczęły się prace przygotowujące budynek do remontu. Jeszcze w 2019 wykonano ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną willi stanowiącą kluczowy element dokumentacji przedprojektowej dla jej planowanego remontu konserwatorskiego, przebudowy i adaptacji. W kolejnym roku przeprowadzono badania stratygraficzne na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz analizę chemiczną spoiwa i pigmentów z próbek pobranych z elewacji, które pozwoliły na ustalenie jej pierwotnej kolorystyki. W 2021 roku powstało opracowanie geodezyjne terenu działki oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla remontu konserwatorskiego, przebudowy i adaptacji budynku w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych. Narodowy Instytut Dziedzictwa zakupił również od gminy Otwock działkę sąsiadującą bezpośrednio z willą.

W 2022 roku rozpoczęto prace zabezpieczające budynek oraz przeprowadzono prace porządkowe na terenie, w tym dotyczące otaczającej zieleni. W maju 2023 roku przystąpiono do pierwszego etapu robót budowlanych i na chwilę obecną, po jego zakończeniu, wykonane są roboty z zakresu konstrukcyjno-architektonicznego poprzedzające roboty instalacyjne. W tym zakresie przywrócono także pierwotną, pełną prostoty elegancję elewacjom. Ich kolorystyka została ustalona na podstawie badań stratygraficznych przez Komisję Konserwatorską z udziałem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najnowsze efekty prac prezentujemy na zdjęciach:

dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, willa „U Dziadka”, sierpień 2023, fot. NID/Tobiasz Bułynko
Remont willi „U Dziadka”, jesień 2023 r.
Remont willi „U Dziadka”, jesień 2023 r.
Remont willi „U Dziadka”, sierpień 2023 r., fot. NID/Tobiasz Bułynko
Remont willi „U Dziadka”, sierpień 2023 r., fot. NID/Tobiasz Bułynko
Remont willi „U Dziadka”, sierpień 2023 r., fot. NID/Tobiasz Bułynko
Willa „U Dziadka”, 2019 r.

Skip to content