Dziewięć nowych Pomników Historii
Powrót
Nowe PH aktual scaled
Data publikacji: 3 February 2023

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w piątek dokumenty rozporządzeń opiekunom i zarządcom dziewięciu obiektów, które zostały wpisane na listę Pomników Historii.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków, wymieniona w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii potwierdza fakt, że jest on ustanawiany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem wydanym na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego, po uprzednim przygotowaniu go przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Ochrony Zabytków.

Podczas uroczystości wręczone zostały nominacje:

Prezydent zwrócił uwagę, że wobec ponad tysiącletniej historii, Polska ma relatywnie niewiele zabytków, dlatego powinniśmy szczególnie o nie dbać.

Wiele wojen, które przetoczyły się przez nasze ziemie w sposób straszliwy zniszczyło substancję pokoleniowego dorobku, który powstawał tu przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej Polskiej w szerokim tego słowa znaczeniu; nie zawsze wtedy, kiedy w sensie politycznym była ona na mapie, ale tez wtedy, kiedy ona była, bo my Polacy tutaj byliśmy. Pielęgnowanie tych pereł, które są, bardzo często ukryte i zapomniane, ma ogromne znaczenie dla zrozumienia wielkiej siły, jaka tkwi w nas i w naszej tradycji, z której mamy wręcz obowiązek być dumni – zaznaczył Prezydent RP.

Podczas uroczystości wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że Pomniki Historii to cenne miejsca naszej historii:

Pomniki Historii to najwyższa forma ochrony zabytków w Polsce, ochrony polskiej tożsamości. Warto powiedzieć (…) o tym, że proces powstawania Pomnika Historii w sensie administracyjnym czy politycznym, proces zmierzający do nadania tego tytułu przede wszystkim wyraża rzecz bardzo ważną dla każdej wspólnoty narodowej, a mianowicie realizację dobra publicznego przez polskie państwo. Ten proces doskonale obrazuje funkcjonowanie państwa właśnie dla dobra publicznego. Zaczyna się od tego, że ktoś dbał przez lata o jakiś element materialnego dziedzictwa, także ten element niematerialny, związany z zabytkiem tzw. nieruchomym. A później przechodzi to w pewną inicjatywę przygotowania wniosku o Pomnik Historii – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięła Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, opiekunowie i zarządcy wyróżnionych obiektów, dyrekcja Narodowego Instytutu Dziedzictwa, kierownicy oddziałów terenowych, z których pochodzą nowe Pomniki Historii, członkowie Rady Programowej NID, członkowie Rady Ochrony Zabytków oraz pracownicy merytoryczni NID zajmujący się przygotowaniem opinii na temat obiektów kandydujących.

Skip to content