Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”
Powrót
miniaturka patronat
Data publikacji: 10 November 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem i współorganizacją Międzynarodową Konferencję Naukową „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego” organizowaną przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie obędzie się w Uniejowie w dn. 16 – 17 listopada 2022 roku.

Wykłady i referaty wygłoszą naukowcy różnych dyscyplin z Polski oraz z Ukrainy, Bułgarii, Czech, Słowacji. Wymienią się doświadczeniami w zakresie holistycznego badania dziedzictwa niematerialnego. Jest to czwarta konferencja UMCS dedykowana naukowym założeniom ochrony lokalnych i regionalnych tradycji w myśl Konwencji UNESCO 2003.

Download
Program konferencji

Organizator:
Instytut Nauk o Kulturze
Katedra Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gospodarze:
Gmina Uniejów
Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu

Współorganizatorzy:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Przy udziale:
Centrum pro studium nemateriálního kulturního dědictví, Ústav evropské etnologie, Masarykova univerzita, Brno
Komisji Młodych Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Patronat honorowy
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa wsi
Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)

Patronat medialny
Kwartalnik STL „Twórczość Ludowa”
Portal KulturaLudowa.pl
Pismo Folkowe

Skip to content