Wystawa “Zapomniane epitafia”
Powrót
scaled
Data publikacji: 9 June 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem wystawę epitafiów, które schowano przed wojenną pożogą i o których zapomniano na dziesięciolecia. Napisy zostaną pokazane na specjalnej wystawie, zorganizowanej przez Referat Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego.

Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim. W skład kolekcji wchodzi zbiór 13 epitafiów i 4 cztery tablice nagrobne.

Takie rzeczy teraz już tylko na filmach. I – na Żuławach, bo tutaj też jest wszystko możliwe. W czerwcu w Domu Wiedemanna, pojawią się epitafia, o których zapominano na 77 lat. Schowane przed frontem, zaginęły w ludzkiej pamięci, aby teraz powrócić.

Wystawa przybliża dzieje, funkcje i znaczenie epitafiów jako zabytku kultury materialnej, a także znajdującą się na nich symbolikę. Pochodziły one z miejscowości takich jak Błotnik, Trzcinisko i Kiezmark. Były one ważnym zjawiskiem związanym z kulturą pogrzebową regionu, tego rodzaju zabytki występowały także w Pruszczu Gdańskim. Warto zwrócić szczególną uwagę na inskrypcje nagrobne i ich treść. Na ich podstawie można poznać ówczesny sposób myślenia i religijność. Zwraca uwagę nacisk na takie wartości jak zaangażowanie w pracę, miłość, zaufanie Bogu, więzi rodzinne. Z oczywistych względów dużo uwagi poświęcono w nich kwestiom wiary w życie pozagrobowe –  zmartwychwstanie, ponowne zobaczenie w niebie z bliskim. Wystawa umożliwia swoistą podróż w czasie do XIX stulecia, pozwala zrozumieć wrażliwość i mentalność dawnych mieszkańców Żuław.

Skip to content